Emelie Blennow

Alternativ behandling vid artros – vad finns det för möjligheter?

Uppdaterad: juli 24, 2019

Som de flesta är bekanta med så är den huvudsakliga behandlingen vid artros träning. Att belasta brosket förbättrar dess kvalité och att bygga muskler kring leden minskar belastningen på leden. Men förutom träning, vad kan man mer vara hjälpt av? I det här inlägget pratar vi om alternativ behandling vid artros och om det kan vara en möjlighet för den som drabbas.

Socialstyrelsens riktlinjer

I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer till alla som arbetar med vård för att visa på nyttan och riskerna med olika åtgärder. Riktlinjer finns för sjukdomar som drabbar många människor och kräver mycket resurser. Hit räknas bland annat diabetes, astma, cancer och rörelseorganens sjukdomar (som bland annat inkluderar artros). Målet med dessa riktlinjer är att ge alla människor möjlighet till god vård.

Olika behandlingsmetoder rankas från 1-10 där 1 anger åtgärder med högst prioritet och 10 lägst. Behandlingsmetoden kan också få en ”icke göra”. Detta innebär att evidens saknas helt. En annan rankning är FoU (forskning och utveckling), vilket innebär att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men där pågående eller framtida forskning kan tillföra ny kunskap. 

Regelbunden träning

Den behandling som har bäst betyg är långvarig, regelbunden, handledd konditions-, styrke- och funktionsträning. Detta får rankingen 4 för höftledsartros och 3 för knäledsartros.

Läs mer om att träna med artros på artros.org.

Viktreduktion

Risken för artros i både knä och höft är relaterad till graden av övervikt. Ett BMI (från engelskans ”Body Mass Index”) på 24–25 innebär exempelvis en trefaldig riskökning jämfört med ett BMI på 20-21. Ett BMI på omkring 30 innebär i sin tur en åttafaldig riskökning för svår artros som leder till en knäoperation med ledprotes. Att minska kroppsvikten hos den som har ett högt BMI rankas därmed till 4.

Läs mer om vikt och artros i vårt tidigare inlägg.

TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering)

Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem. TENS kan användas som en behandling i hemmet och fungerar som så att du placerar elektroder på kroppen nära det smärtande området. Elektroderna är kopplade till en TENS-stimulator som är i storlek med en mobiltelefon. Impulser skickas från stimulatorn och dessa blockerar en del av de smärtsignalerna som transporteras i ditt nervsystem. Socialstyrelsen ger denna behandlingsmetod en 7:a. 

Akupunktur/El-akupunktur

Denna behandlingsmetod rangordnas även den som en 7:a av Socialstyrelsen. Akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Metoden har sedan utvecklats och används nu även i stora delar av västvärlden. Det finns dock skillnader mellan traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk akupunktur. Behandlingen syftar till att minska smärtan och går till som så att ett antal tunna, sterila nålar sticks in i akupunkturpunkter i muskler, senor eller bindväv. Vid el-akpunktur kopplas ström till nålarna. När behandlaren snurrar på nålarna stimuleras vävnaden. Nålarna kan placeras dels i området där du har ont och dels långt ifrån. De får sedan sitta kvar 20-30 minuter. Behandlingen upprepas ca 2 ggr/vecka och det brukar gå ett par behandlingar innan du kan utvärdera om du fått någon effekt.

Skoinlägg

Skoinlägg är personligt utprovade sulor som ligger i skorna under hela foten. Dess uppgift är att vara ett stöd för foten och korrigera eventuell felställning. Fotens position kan i sin tur påverka knä- och höftleden. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt, varför Socialstyrelsen rangordnar detta som FoU.

Behandlingar som inte rekommenderas 

Behandlingsmetoder som enligt socialstyrelsen rangordnas som ”icke göra” vid artros i höft eller knä är följande: 

  • Massage
  • Artroskopisk kirurgi
  • Ledsköljning
  • Magnetterapi
  • Ultraljud
  • Glukosamin
  • Helkroppsvibration
  • Injektion av hyalonsyra i leden 
  • Lågenergilaser

För en enkel behandling som kan utföras i hemmet kan du prova Joint Academy. Detta är en digital variant av artrosskolan som bygger på anpassad träning under handledning av fysioterapeut. Behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer och är godkänd av Läkemedelsverket.