Christine Arve

Antiinflammatorisk kost – kan det hjälpa vid ledsmärta?

Uppdaterad: augusti 7, 2019

Det pratas mycket om kost, träning och hälsa överlag nuförtiden. Med det har en diskussion om antiinflammatorisk kost också uppkommit. Bland annat pratas det på sina ställen om att den här typen av kosthållning kan minska ledsmärta. Men vad säger vetenskapen om saken?

Bakgrund 

Vad är antiinflammatorisk kost? Jo, det syftar på mat som ska hjälpa till att minska övervikt, vilket i sin tur ska minska inflammation. Fettvävnad har nämligen visats producera ökade nivåer av så kallade procytokiner. Detta är ett förstadie till cytokiner – en grupp proteiner och peptider som är en del av vårt immunförsvar. Övervikt medför därför en ökad risk för inflammatoriska sjukdomar.

Läs mer om kopplingen mellan övervikt och artros på artros.org.

Enligt vissa studier finns det en koppling mellan inflammation och tarmflora. Tanken med antiinflammatorisk mat är därför att stärka immunförsvaret genom tarmfloran. Den här typen av forskning utförs dock i dagsläget främst på djur, så det är svårt att dra några direkta slutsatser.

Exakt vad man bör äta – och inte äta – varierar beroende på vem man frågar. Många gånger rekommenderas specifika livsmedel (sötpotatis, sjögräs och gurkmeja nämns ofta). Samtidigt sätts det också upp förbud mot exempelvis mjölkprodukter, rött kött och socker. Men som sagt varierar detta mycket även hos de som förespråkar antiinflammatorisk kost och det är svårt att hitta enhälliga riktlinjer.

Fungerar antiinflammatorisk kost vid ledsmärta?

Det är svårt att forska på kost och hälsa eftersom så många olika faktorer spelar roll. En sak vet vi dock: vi mår bra av att äta en balanserad kosthållning med mycket frukt och grönt. 

Det går inte att vetenskapligt bevisa att vissa enskilda livsmedel kan öka eller minska en pågående inflammation i kroppen. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda att det inte går, så vill du prova en antiinflammatorisk kosthållning är det fritt fram! 

Vad bör man äta om man har artros? 

Forskningen har inte kunnat bevisa att någon form av kosthållning skulle kunna fungera som så kallad “artroskost”. Däremot finns det belägg för att en hälsosam kosthållning kan öka såväl generellt välmående som energinivåer. Att äta en varierad kost som till största delen är baserad på naturliga råvaror kan alltså göra att du känner dig friskare, även om själva artrosen inte påverkas. Dessutom kan det bli lättare att gå ner i vikt, vilket också kan bidra till friskare leder.

Läs mer om sambandet mellan vikt och artros i vårt tidigare inlägg.

Utöver en hälsosam kosthållning är fysisk aktivitet och anpassad träning viktigt vid artros. Detta stärker musklerna så att den drabbade leden kan avlastas. Lederna blir också mer stabila samtidigt som ett bättre belastningsmönster övas in, vilket förebygger att sjukdomen utvecklas vidare. Dessutom stimuleras brosket att reparera sig självt. Sammantaget minskar detta såväl smärta som stelhet vid artros.

För en anpassad behandling som följer Socialstyrelsens riktlinjer kan du ladda ner Joint Academy. Här behandlas höft- och knäledsartros med hjälp av sjukgymnastik och utbildning. Du kopplas också ihop med en fysioterapeut som kontinuerligt anpassar och följer upp din behandling. Eftersom behandlingen är digital kan du komma åt den varifrån som helst, när som helst. Det innebär att du kan göra dina övningar och prata med din fysioterapeut i hemmet, på jobbet eller där det passar dig.