Maria Blomqvist

5 sätt du måste känna till för att öka din motivation!

Uppdaterad: januari 4, 2019

Vid en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling som t.ex. innebär en livsstilsförändring eller ny vana är motivationen en viktig nyckel för att lyckas. Artros är ett exempel på en sådan kronisk sjukdom.

Enligt den uppföljning som görs av BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) är det oroväckande många som efter tolv månader visat sig ha lika ont som när de började sin rehabilitering. Detta trots att de efter sex veckor har känt en klar förbättring.

Det är svårt att göra en livsstilsförändring men det finns saker som du kan göra för att underlätta. Tipsen är skrivna för dig som behandlar din artros men kan naturligtvis appliceras på många områden.

Hitta motivation när det tar emot

Även om artrosbehandling endast tar ett par minuter kan det vara svårt att ta sig den tiden. Men finns det några saker som du kan göra för att skapa fungerande förutsättningar.

Skapa rutiner för din artrosbehandling

När på dagen passar det din livsstil att göra övningarna? Är det på morgonen, på kvällen eller efter lunch? Ställ in en påminnelse så att övningarna blir av.

Formulera ett mål

Ta sikte på något du vill kunna göra igen. Leka med barnbarnen, pyssla i trädgården eller springa ett lopp. Vad det är spelar ingen roll men du ska vilja det och det ska vara rimligt.

Reflektera 

Vad är det som gör att dina övningar inte blir av och när fungerar det? Anpassa dina rutiner så att det fungerar och blir så enkelt som möjligt.

Följ din utveckling

Skriv ner var du började och följ upp det veckovis. Du kommer att se att ju längre du fortsätter med dina övningar desto bättre mår du. Titta på kurvan när det tar emot.

Tänk på varför du började

Håll i minnet varför du en gång började med dina övningar och hur din hälsa förbättrats över tid. Att leva ett aktivt liv är positivt för hälsan oavsett om du har  artros eller inte.

Med Joint Academy får du, förutom konsultation med ortoped och fysioterapeut, både övningar och viktig information samtidigt som vi hjälper dig att hitta rutiner och följa din utveckling. Registrera dig för vår behandling genom att klicka nedan och ladda ner appen.

Läs mer om digital artrosbehandling.