Emelie Blennow

Artrosskola, en grundläggande artrosbehandling

Uppdaterad: mars 28, 2019

En felaktig uppfattning som många har är att artros är en sliten led och att ytterligare belastning skulle orsaka ytterligare skada. Detta gör ofta att man rör sig mindre för att spara leden. Istället ska man göra precis tvärtom! Lagom belastning får leden att må bättre. Den här typen av behandling erbjuds i Sverige ofta i form av artrosskola.

Läs mer om artros och hur sjukdomen behandlas på artros.org.

Kort om artrosskola och annan artrosbehandling

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har man sammanfattat den evidens som finns om bland annat artros. Med det menas att man har tittat på en stor mängd forskning och klarlagt vad flera studier har gemensamt. Man kan då komma fram till vad som faktiskt stämmer när det kommer till artrosbehandling.

Man har sett att långvarig, regelbunden, handledd konditions-, styrke- och funktionsträning ger god effekt vid artros. Handledd träning och patientinformation erbjuds som gruppträning på de flesta orter. Oftast finns det på vårdcentraler, men idag finns också ett individuellt, digitalt format: Joint Academy. I studier har man sett att träning och information kan ge mer än 20% bättre effekt på smärtan jämfört med enbart NSAID (antiinflammatorisk medicin, såsom Ipren, Bamyl och Voltaren). Trots detta är det ungefär bara 20% av alla patienter med artros som har fått den här typen av behandling. Även om det skulle visa sig att besvären inte beror på artros riktar sig behandlingen mot smärtan och stelheten, och risken med behandlingen är försumbar.

Läs mer om hur artrosbehandling går till och varför.

Vad är artrosskola och hur går behandlingen till?

I Sverige har man tagit fram ett koncept man kallar för Artrosskola. Här får patienterna information om artros och hur man kan leva med sin kroniska sjukdom, men också handledd träning. Denna kombination är viktig, framförallt för den som har mycket ont och är rädd för att belasta lederna.

Behandlingen innebär att man, efter bedömning av fysioterapeut, får ett individuellt anpassat träningsprogram med anpassade övningar. Dessa övningar förbättrar rörligheten och ökar styrkan hos de muskler som finns runt leden. Med ökad styrka minskar belastningen på leden och man känner av artrosen mindre, varför funktionsnivån ökar. Målet är regelbunden träning – det är bättre att träna lite och ofta istället för ett långt program mer sällan. Vid träning vid artros ska man inte vara rädd för smärta. Smärta upp till en 5:a på en 1-10 gradig skala är acceptabelt. Däremot vill man undvika ökad svullnad och tilltagande smärta dagen efter träning. Detta kan din fysioterapeut hjälpa dig med.

I artrosskolan ges dessutom lektioner i artros och hur man ska hantera sjukdomen för att må så bra som möjligt. Den fysiska artrosskolan består av två längre föreläsningstillfällen och därefter sex veckors valfri träning. Den digitala artrosskolan består av flera kortare lektioner fördelade under en längre tid och därtill 2-3 övningar som görs dagligen. En personlig fysioterapeut finns tillgänglig via appen varje dag för att koordinera din behandling och besvara dina frågor.

Kom igång med din behandling

Ta kontakt med din vårdcentral och ställ dig i kö till artrosskolan. Skulle du vilja påbörja din behandling på en gång och istället utföra den hemifrån laddar du ned appen Joint academy till din mobil eller surfplatta och registrerar dig. En fysioterapeut kommer därefter att ta kontakt med dig via telefon.

– Lika självklart som att ta sin medicin vid exempelvis diabetes eller högt blodtryck, lika självklart ska det vara att göra sina dagliga övningar vid artros – detta är din medicin! säger Emelie, fysioterapeut på Joint Academy.