Christine Arve

Artrosskola på nätet eller på plats – vad är skillnaden?

Uppdaterad: januari 3, 2019

Ett vanligt alternativ för att behandla artros är artrosskolan. Idag finns även Joint Academy – en sorts artrosskola på nätet. Men vad skiljer egentligen den digitala behandlingen från den traditionella?

Vad innebär artrosskola?

Konceptet Artrosskolan skapades av BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, då grundarna märkte att endast ett fåtal artrospatienter fick den vård de behövde. Istället för att först få utbildning och handledd träning av en specialist så fick många opereras direkt. Eftersom regelbunden, anpassad träning och information om sjukdomen utgör grundbehandlingen av artros så var detta mycket problematiskt. De skapade då Artrosskolan. Där får allt fler patienter den vård de behöver.

I Artrosskolan får de som drabbats av artros träna i grupp under handledning av en fysioterapeut. Det är för många mycket motiverande att träna tillsammans med andra och uppleva en gemenskap. De som går artrosskola får också utbildning, både av arbetsterapeuter och patienter som lärt sig behandla sin sjukdom. Samtidigt har de möjlighet att ställa frågor till rätt personer.

En av grundarna till BOA, Leif Dahlberg, grundade senare även Joint Academy tillsammans med sin son Jakob Dahlberg. Joint Academy är en sorts artrosskola på nätet – eller närmare bestämt i en app. Idag är Joint Academy den vårdgivare i Sverige som behandlar flest artrospatienter per dag.

Hur fungerar artrosskola på nätet?

Att gå artrosskola på nätet fungerar på ungefär samma sätt som den traditionella Artrosskolan. När du registrerar dig får du svara på några frågor om din ledsmärta och hälsa. Om du har valt att börja med att få en diagnos så kopplas du ihop med en ortoped. Denne går sedan igenom dina svar. Ni bokar in en tid tillsammans och du blir därefter uppringd för att få din diagnos. Du har då också möjlighet att ställa frågor.

När du har fått din diagnos, eller om du valt att påbörja behandling direkt, kopplas du ihop med en fysioterapeut. Du får hjälp att koordinera din behandling och får tips på hur du kan uppnå dina mål. Därefter kan du påbörja ditt program med fysiska övningar och utbildning. Hela behandlingen är anpassad till dig. Du kan också enkelt se dina framsteg i appen.

Skillnaden mellan artrosskola på nätet och på plats

När du går artrosskola på din vårdcentral så måste du infinna dig på plats på vissa tider. Detta slipper du när behandlingen blir digital. Samtidigt kan du inte finna stöd och motivation i gruppen om du går artrosskola på nätet. Dock blir behandlingen mer individuell, så det är inte är enbart negativt. Går du artrosskola på nätet så får du exempelvis lättare att följa din förbättring och kan ställa frågor till din fysioterapeut när du vill. Joint Academy ger dig också dagliga påminnelser att göra dina övningar.

Båda behandlingarna följer Socialstyrelsens riktlinjer och handleds av fysioterapeuter med lång erfarenhet. Därmed är båda varianterna bra alternativ. Det är helt enkelt upp till dig att avgöra vad som passar dig bäst.

För att läsa mer om forskningen bakom Joint Academy kan du klicka här. Om du istället vill ha mer information om artros så hittar du det här.