Maria Blomqvist

Att träna inför operation ger försprång

Uppdaterad: december 10, 2018

Närmare en miljon personer i Sverige lider av artros och vanligast är artros i knä eller höftled. Varje år opereras ungefär 25.000 av de här personerna vilket innebär att de får en ny höftkula eller knäled. Efter operationen följer en tid av rehabilitering med fysioterapeut för att bygga upp knäleden igen. Men det finns all anledning att även träna med hjälp av fysioterapeut inför operationen.

Flera studier visar att progressiv träning inför en operation ger patienten fördelar både direkt efter operationen samt under rehabiliteringen. En studie gjord i Danmark av Skoffer B et al. 2016, jämfördes bland annat funktionalitet och styrka mellan två grupper, de som fick ett progressivt träningsprogram sex veckor före operationen och de som inte utförde ett specifik träningsprogram.
Det var totalt 59 personer som deltog i studien och samtliga hade en knäledsoperation inplanerad. 30 personer deltog i gruppen som fick progressiv träning med en fysioterapeut som handledare. Med progressiv träning menas att man gradvis ökar motståndet i övningarna eller att man utökar tiden som man gör övningen.

De som tillhörde träningsgruppen visade på bättre funktionalitet precis före ingreppet och även en vecka efteråt. Båda grupperna började sitt rehabiliteringsprogram och efter sex veckor var skillnaden när man mätte funktionalitet nästan dubbelt så bra hos de som tränat även innan ingreppet. Man mätte bland annat uppresningar vilket är ett vanligt sätt att mäta funktionalitet vid knäledsartros.

Båda grupperna blev bättre ju längre tid de följde sitt träningsprogram och skillnaden mellan dem minskade. Men det försprång träningsgruppen fick från början höll i sig och skillnaden var fortsatt stor även tolv veckor in i rehabiliteringen.

Övningar som träningsgruppen gjorde var bland annat, benpress, knästräckning och böjning samt höftsträckning, höftabduktion och höftadduktion. Varje övningstillfälle avslutades med att stretcha knä och vrist.

Misstänker du eller vet om att du har artros i knä eller höft kan du ladda ner appen Joint Academy här nedanför. Vi erbjuder en behandling som är godkänd av Socialstyrelsen.