Maria Blomqvist

Låt oss tala om vikt och artros!

Vikten har stor betydelse för folkhälsan och även för artros som är en folksjukdom. Hälften av den vuxna befolkningen i Sverige är idag överviktiga enligt folkhälsomyndighetens […]