Christian Anker-Hansen

Hur vet man om det är dags att operera sin höft- eller knäled?

Uppdaterad: april 17, 2019

Artros är en sjukdom som drabbar många. Det är dessutom en av de sjukdomar som ökar mest i hela världen – faktiskt på tredje plats efter diabetes och demens. Det som är ännu mer uppseendeväckande är trenden att allt fler yngre drabbas. Vissa får diagnosen redan i 40-årsåldern. Man tror att detta främst beror på två saker: övervikt och inaktivitet. Att få artros tidigt behöver dock inte betyda att man måste opereras för sin sjukdom. Det går att bromsa utvecklingen och få tillbaka välmående leder med hjälp av anpassad fysisk aktivitet.

Övervikt och inaktivitet ökar risken för artros

Att övervikt ökar i samhället idag har nog inte gått någon förbi. Tyvärr finns det ett klart samband mellan övervikt och utveckling av artros i höft och knä. Den som är överviktig behöver mer muskler för att hålla upp sin kroppsvikt. Har man inte det så finns risk att man utvecklar artros i höft- och knäleder, eftersom musklerna då inte kan avlasta leden.

Läs mer om sambandet mellan övervikt och artros i vårt tidigare inlägg.

Lederna mår bäst av aktivitet, då det är när man rör en led och belastar den som ledbrosket får näring. Inaktivitet är därför en tydlig riskfaktor för att utveckla artros. Tyvärr rör många människor i samhället för lite på sig. Det är lätt att man tar bilen istället för att cykla eller gå, och mycket arbete och fritid spenderas dessutom stillasittande framför TV eller andra skärmar istället för att röra på sig.

Symtom vid långt gången artros

Artros i höft- och knäleder börjar ofta med smygande stelhet och belastningsvärk i lederna. I höften brukar man uppleva att man blir stel i rotation. Det kan exempelvis bli svårt att vrida höfterna när man ska in och ut ur en bil. I knäleden känns stelheten oftast de första stegen efter att man suttit stilla. Belastningsvärken kan gå i skov och korrelerar dåligt till graden av artros. Det innebär att även en led med endast begynnande förändringar kan göra våldsamt ont och tvärtom. Vid mer uttalad artros kan man även få värk efter aktivitet, så kallad vilovärk.

Att det värker i en artrosdrabbad led på natten är därmed oftast ett tecken på att artrosen är långt gången. Vid långt gången artros upplever man dessutom oftast svullnad i leden, vilket i sig ger ytterligare smärta. I knäleden kan instabilitet bli ett problem som gör att man inte kan lita på sin led.

Mer information om symtom på artros finns på artros.org.

När är det dags för operation?

Av alla som diagnostiseras med höft- och knäledsartros kommer ungefär 10-20% behöva gå vidare till operation. Standardoperationen innebär att man byter ut den artrosdrabbade leden med en konstgjord led i plast och metall, en så kallad protes. En sådan operation är ett relativt stort och kostsamt ingrepp, men brukar ge goda resultat på lång sikt. Ortopedläkaren som avgör om det är dags för operation gör alltid en samlad bedömning av patientens symtom, funktionsnedsättning och fynd på röntgenbilder. Det finns alltså inga specifika kriterier för när det är dags för operation utan detta är alltid en individuell bedömning.

Vilovärk är dock ett viktigt tecken som talar för att det kan vara dags för operation, likaså kraftigt nedsatt funktion. Hit räknas exempelvis svårigheter att gå utan hjälpmedel på grund av smärta och stelhet. Idag önskar man dessutom att alla som ska opereras ska ha genomgått grundbehandling i form av anpassad fysisk aktivitet och patientutbildning om artros, så kallad artrosskola. Anledningen till detta är att artrosskola i vetenskapliga studier har visat sig vara en effektiv behandling vid både smärta och nedsatt funktion vid höft- och knäledsartros. Det är också därför Joint Academy, liksom Socialstyrelsen, rekommenderar detta i första hand vid artros.

För att ladda ner appen Joint Academy och komma igång med din behandling kan du klicka på apparna nedan. I behandlingen ingår fysiska aktiviteter, information om hur du bäst hanterar din sjukdom och stöd av en personlig fysioterapeut. Det digitala verktyger gör det också lättare att följa dina framsteg. Dagliga påminnelser gör det också lättare att komma ihåg behandlingen.