Christine Arve

Därför är utbildning en viktig del i artrosbehandlingen

Uppdaterad: augusti 21, 2019

När vi pratar om artrosbehandling så brukar vi hänvisa till behandlingspyramiden. I den blir det tydligt att grunden till att behandla artros är sjukgymnastik i kombination med utbildning. Vi har flera inlägg om varför anpassad träning är så viktigt, så idag ska vi istället fokusera på utbildning som en del av behandlingen.

Vill du läsa mer om träning vid artros kan du göra det på artros.org.

Vad utbildningen innebär

Det kanske kan låta tungt att höra att utbildning är en del i att bli av med sin ledsmärta, men det handlar inte om att läsa böcker eller skriva prov. Istället är syftet att öka förståelsen för den egna kroppen och hur sjukdomen påverkar densamma. Exempelvis får du en ökad förståelse för vad artros är och hur du kan hantera dina symtom i vardagen. Den här typen av information ligger till grund för artrosskolan och är också en viktig del i Joint Academys behandling. 

Ökad förståelse = bättre resultat

Tanken bakom att erbjuda utbildning som en del i behandlingen är att förbättra resultatet. Detta sker på olika samverkande sätt. En ökad förståelse för hur kroppen fungerar och varför artros har uppstått i en eller flera av ens leder gör att man får ökade förutsättningar att förändra de bakomliggande orsakerna. Den kunskapen kan också hjälpa till att öka motivationen. Dessutom blir det tydligare för patienten att behandlingen handlar om långvariga livsstilsförändringar – inte genvägar. 

Tillsammans gör dessa faktorer att patienten har högre sannolikhet att fortsätta med behandlingen även de dagar då det känns tungt – men också under de perioder då symtomen minskar. Och eftersom regelbundenhet på lång sikt är nyckeln till att behandla artros så är detta avgörande.

Hur vet man vilken information som stämmer?

Det finns mycket information om artros i såväl böcker som på internet. Eftersom det är en så pass vanlig sjukdom är sannolikheten också hög att någon i din närhet vill dela med sig av sina erfarenheter. Det kan dock vara knepigt att avgöra vilken information som stämmer.

Ett sätt att säkerställa att informationen stämmer är att kolla på Socialstyrelsens hemsida. De riktlinjer som finns där ligger till grund för sjukvården som erbjuds i Sverige. Därtill finns även exempelvis Läkemedelsverket för frågor om mediciner respektive Livsmedelsverket för frågor rörande kost. Det finns även internationella motsvarigheter som kan erbjuda bra information. Utöver detta är det givetvis en god idé att prata med exempelvis vårdcentralen, en läkare, en fysioterapeut eller 1177.