Christine Arve

Digital artrosbehandling ger bättre resultat

Uppdaterad: december 7, 2018

Artros är världens vanligaste ledsjukdom och är därmed också en av de vanligaste anledningarna till fysisk funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet. Både förekomsten av artros och antalet år som de drabbade lever med sjukdomen förväntas dessutom öka i takt med att vi blir allt äldre, allt tyngre och skadar oss allt mer.

Nu i dagarna publicerades en vetenskaplig studie av Joint Academy’s program. För dig som inte har stenkoll på vetenskaplig engelska eller helt enkelt inte har tiden att läsa igenom en hel studie har vi skrivit ihop en enkel sammanfattning här. Hela studien finns annars att läsa helt gratis om du klickar här.

Varför togs initiativet till Joint Academy?

Förhoppningen är att digitala behandlingar som Joint Academy ska kunna göra vården av sjukdomar såsom artros mer tillgänglig. Eftersom just artros behandlas med hjälp av träning, utbildning och i somliga fall viktminskning så är behandlingen väldigt väl lämpad att skötas via en applikation eller hemsida. Med hjälp av medicinska specialister kan behandlingen också både anpassas och följas upp på ett bra sätt.

Joint Academy skapades för att kunna nå ut till fler personer tidigare i sjukdomsförloppet och är världens första digitala behandling för höft- och knäartros. Programmet bygger på klinisk evidens och resultaten har redan tidigare redovisats i en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift, men i dagarna publicerades ännu en studie om programmet! För er som inte har tid eller möjlighet att läsa hela studien har vi här sammanfattat den på ett enkelt sätt.

Den senaste vetenskapliga studien om Joint Academy

Målet med studien var att utvärdera effekterna av Joint Academy på ledsmärta och fysisk funktion, eftersom de främsta symtomen på artros är just stela och ömma leder. För att undersöka resultaten kikade vi närmare på avidentifierad data från 350 patienter som deltog i det sex veckor långa Basprogrammet i Joint Academy.

När en ny person registrerar sig för Joint Academy får denne svara på ett antal frågor om generell hälsa och smärtnivåer i lederna, men också göra ett funktionstest där resultatet skickas in till de medicinskt ansvariga. Den här informationen används först för att ställa diagnosen artros och sedan för att kunna följa utvecklingen under programmet. All information avidentifierades och anonymiserades och studien godkändes av etiknämnden vid Lunds Universitet.

Av en total mängd på 350 personer fanns data från 239 kvinnor med en medelålder på 62 år. 70% (250 individer) avslutade hela behandlingen och data från dessa inkluderades därmed i studien. Efter sex veckors behandling hade deltagarnas smärta minskat och funktion ökat. De som hade svårigheter att gå som en följd av sin artros minskade dessutom från 82% till 62%, 22% rapporterade att de hade minskat mängden mediciner de tog för sin artros, och många blev också mindre rädda för att vara fysiskt aktiva. 25% av de som rapporterat en önskan om att operera sin drabbade led vid start av behandlingen, var inte längre intresserade efter programmets avslut.

Sammanfattning

Resultaten från studien visar en kliniskt relevant minskning av symtomen av artros. Joint Academy kan därmed ses som ett tillgängligt behandlingsalternativ för de som drabbats av höft- eller knäartros. Den här typen av digital vård är dessutom tillgänglig och kan användas av alla som har en internetuppkoppling.

För att registrera dig för Joint Academy och få ditt personliga behandlingsprogram för höft- eller knäartros kan du klicka och ladda ner appen nedan.