Sarah Jaxell

Digitala lösningar för behandling av kronisk sjukdom som artros

Uppdaterad: januari 21, 2019

Mycket i vår vardag har digitaliserats de senaste 20 åren. Utvecklingen inom teknik har gått allt snabbare och mobilerna har en given plats i många människors liv. Vi har gått från att hålla kontakt med nära och kära via telefonen till att även använda den till mycket annat. Vi har GPS, kollar mailen och lyssnar på poddar. Vi fotograferar, uträttar bankärenden, betalar och nu kan vi även ta hand om vår hälsa.
 

Vad betyder en digital artrosbehandling för dig som patient?

Det nya med att behandla artros via mobilen är egentligen inte själva behandlingen. Behandlingen är fortfarande handledd av en fysioterapeut och går ut på att man gör övningar för att stärka musklerna runt lederna. Dessutom får patienten utbildning om artros för att få lära sig hur det är att leva med sjukdomen.

Med appen i mobilen så har du en enkel kontaktväg till din fysioterapeut och du blir påmind om att göra dina övningar. Du får utbildningsmaterial via mobilen som du kan gå igenom när du har en lugn stund på kvällen, eller när det passar dig. Övningarna och instruktioner för dessa får du också via appen. Övningarna förändras vartefter du har behov för det. När förutsättningarna förändras, till exempel att smärtan blir mindre, får du övningar på en ny nivå. Kontakten med fysioterapeuten underlättas tack vare tillgängligheten i appen och du som patient kan få svar på dina frågor samma dag eller dagen efter.

 

Du kan genomgå din artrosbehandling hemma

Det bästa för många är att de inte behöver byta om och ta sig någonstans utan kan träna och hålla kontakten med sin fysioterapeut oavsett var de befinner sig. Aktiviteterna tar endast ett par minuter om dagen. Alla som jobbar med artros vet att kontinuitet och motivation är viktigt. Med tillgänglighet och enkla uppföljningar som gör det möjligt för dig och din fysioterapeut att se dina framsteg, så har du fler förutsättningar och motivation att hålla dig till kvar i din behandling.

Fysioterapeuten är den viktigaste personen för många patienter med artros. Och det är det även med en digital behandling. På samma sätt som Joint Academy är ett verktyg för patienten så är det även ett verktyg för fysioterapeuten. Den möjliggör en snabb och enkel kontakt med patienten och ger en tydlig överblick över både samtliga patienter och på individuell nivå.

 

Digital uppföljning av din artrosbehandling

Att digitalisera behandlingen för personer som är kroniskt sjuka besparar patienten det praktiska kring sedvanliga besök på vårdcentralen samtidigt som det möjliggör en mer kontinuerlig kontakt och en precis uppföljning. Uppföljningen är möjlig tack vare att du som patient i realtid rapporterar in vad som är avklarat i behandlingen. Du bedömmer din smärtnivå och gör regelbundna tester som mäter funktion. Både patienten och fysioterapeuten har nytta av den inrapporterade datan och kan gå in och se utvecklingen.

Sammanfattningsvis omfattar behandlingen utbildning, handledning och övningar precis som den ska göra enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Men stöttningen, kommunikationen och upplägget är annorlunda för att underlätta både kontinuitet i behandling och flexibilitet för patient och terapeut. Våra kliniska resultat visar att vår metod fungerar

Vill du veta mer om digital artrosbehandling? Här kan du läsa mer om de olika stegen i artrosbehandlingen. Klicka gärna in dig på jointacademy.com för mer information om vår behandling.