Maria Blomqvist

Fler i behov av vård eller behandling för artros

Uppdaterad: december 10, 2018

Förra året sökte närmare 96 000 personer i Sverige läkarvård i öppenvården, på grund av artros. En siffra som ökat med 2,3 % sedan året innan och hela 26 % sedan 2006, enligt en sammanställning som vi gjort av Socialstyrelsens senaste statistik. En nyligen publicerad studie i Australien visar även att förekomsten av artros spås öka närmare 50 procent de kommande 15 åren.

En vanlig kronisk sjukdom

Artros är en kronisk sjukdom som medför nedsatt ledfunktion och idag beräknas ungefär 800.000 personer ha artros. Vissa har så stora besvär med sin smärta att de blir sjukskrivna och i de fallen blir förutom livskvaliteten och hälsan även ekonomin lidande.

Regelbunden handledd träning

Socialstyrelsens riktlinjer säger att artros i första hand ska behandlas med information och regelbunden handledd träning. Det är en fysioteraput, tidigare kallat sjukgymnast, som håller i träningen som i huvudsak består av styrke- och funktionsövningar. Eftersom artros är en kronisk sjukdom kräver det att patienten gör sina övningar kontinuerligt och bibehåller de livsstilsförändringar som behövs för att symptomen inte ska komma tillbaka.

Att få in behandlingen i sin vardag

Ibland kan det vara svårt eller nästintill omöjligt att trycka in utbildningstillfällen och träning som handleds av en fysioterapeut. För en del passar det bra att besöka en artrosskola på sin vårdcentral och för många är det enklare att träna hemifrån 5-10 minuter per dag. Eftersom man behöver fortsätta att behandla sina symtom så de inte kommer tillbaka är det viktigt att hitta rutiner som passar in i ens vardag.

Så här ser efterfrågan ut där du bor

Norrbottens län hade 2016 både den lägsta andelen med 716 artrospatienter per 100 000 invånare som sökte läkarvård och den största procentuella minskningen. Gotlands län hade den största andelen med 1 402 personer per 100 000 invånare under 2016 men den största procentuella ökningen av antalet besök under en tioårsperiod hade Värmlands län.

Förändring i antalet personer som sökt läkarvård för artros en eller flera gånger

Det här gör du som misstänker att du har artros:

Sök vård och få en diagnos

Börja den av Socialstyrelsens rekommenderade grundbehandlingen

Hitta rutiner för att få en regelbundenhet i din anpassade träning

Identifiera vilka livsstilsförändringar du kan tänka dig att göra, exempelvis byta ut någon del i din kost

Ha tålamod. Grundbehandlingen är sex veckor. En del märker förbättringar redan de första veckorna men det kan också ta längre tid.

Misstänker du eller vet om att du har artros i knä eller höft kan du ladda ner appen Joint Academy här nedanför. Vi erbjuder en behandling som är godkänd av Socialstyrelsen.