Christine Arve

Hälsoeffekter av ett missat pass – vad händer om man inte tränar?

Uppdaterad: januari 15, 2020

Ett av de bästa tipsen för att lyckas med sin träning är att planera. Det gäller både när man ska träna och vilken typ av träning man ska ägna sig åt. Men vad händer då om man bryter planeringen och missar ett träningspass av någon anledning? Får det några hälsoeffekter?

Hur påverkar träning kroppen fysiskt och psykiskt?

Många har som nyårslöfte att komma igång med träningen. Det är då vanligt att hålla igång med träningen som planerat i några veckor och sedan missa ett planerat träningspass. Kanske är det livet som kommer emellan eller kanske blir man sjuk och måste vila. Oavsett vilket så kan det vara bra att veta vilka hälsoeffekter det får att skippa ett träningspass.

Innan vi går in på detaljerna kring ett missat träningspass ska vi dock titta närmare på några fördelar med träning: 

Exakt hur mycket man behöver träna för att uppnå de här hälsoeffekterna är inte helt klarlagt inom forskningen än. Generella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är dock att “alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. […] Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.” De tillägger också att individer över 65 års ålder även bör träna balans. 

I de fall då man inte kan nå upp till ovan rekommendationer, på grund av exempelvis sjukdomstillstånd eller funktionshinder, bör man helt enkelt vara så aktiv som tillståndet tillåter. 

Påverkas fysisk hälsa av ett missat träningspass?

Hur mycket kroppen påverkas av ett missat träningspass beror delvis på hur ofta du tränar. Är du en person som tränar varje dag eller flera gånger per vecka, då har ett missat pass mindre betydelse. Det kan till och med vara så att din prestation ökar till nästa träningstillfälle som följd av bättre återhämtning.

Tränar du en gång i veckan blir det enskilda träningstillfället däremot viktigare. Men även här så är det inte hela världen. Det viktigaste när det kommer till att få positiva effekter av träning är nämligen regelbundenheten – inte det enskilda träningstillfället. 

Hälsoeffekterna kommer av regelbundenheten

Sett till ett helt liv, som förhoppningsvis innehåller regelbunden fysisk aktivitet, så är ett enskilt träningspass en droppe i havet. (Det förutsätter dock som sagt att själva “havet” – i det här fallet träningsrutinen – finns där). Mängden fysisk aktivitet du ägnar dig åt är därför viktig som helhet. Men att lägga för mycket vikt vid att missa ett träningspass kan lätt göra att man ger upp. Försök därför att snarare fokusera på helheten. Ett sätt att se det är att varje träningspass är en pusselbit som bidrar till en hel bild. Bitarna behöver fortfarande läggas på plats för att bilden ska synas, men om en liten bit fattas av 1000 så ser man fortfarande motivet.

Läs också om träningsmotivation på artros.org.

Det bästa sättet att nå upp till nyårslöftet om att komma igång med träningen eller träna mer är därför att lägga de missade träningspassen bakom sig och blicka framåt! Det kan också vara värt att komma ihåg att 10 minuters träning är betydligt bättre än ingen träning alls.