Christine Arve

Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet på flera sätt

Uppdaterad: oktober 16, 2019

Vi vet att kroppen mår bra när vi rör på oss, men visste du att även hjärnan påverkas? Bland annat visar vetenskapen att träning kan förbättra minnet, inlärning och beslutsfattande processer. Det är även så att äldre för större effekt av träningen än yngre sett till hjärnans förmågor att ta beslut och planera.

Träning kan förbättra minnet

Hjärnan kan beskrivas som en dator. Den är beroende av kopplingar och nätverk för att fungera optimalt. Ju fler kopplingar och starkare förbindelser, desto bättre funktion. När vi tränar så både stärks de kopplingar vi har, samtidigt som fler bildas. Det gör exempelvis att minnet förbättras. 

Träning kan också förbättra minnet genom att blodkärlen i hjärnan fungerar bättre. Det innebär att det indirekt går att förebygga vaskulär demens, dvs. demens som orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl. En modern vetenskaplig studie klargjorde den här kopplingen genom att följa kvinnor från 50- till 90-årsåldern. Resultaten visade att de som hade bra kondition hade 90 % lägre risk att utveckla demens i hög ålder jämfört med de som hade genomsnittlig kondition.

Hjärnans anatomi kan påverkas av träning

En studie gjord 2011-2012 undersökte om fysisk aktivitet kunde påverka hjärnans anatomi. (Med anatomi menas hur hjärnan ser ut, dess fysiska uppbyggnad.) Här deltog 120 äldre individer som undersöktes med magnetkamera. Hälften av deltagarna fick träna tre gånger i veckan, medan den andra hälften var fysiskt inaktiv. Efter ett år utvärderades resultaten. Det framkom att de som hade tränat hade ökat volymen i hippocampus. Detta är en del av hjärnan som påverkar minnet. Träningen verkar därmed ha förbättrat såväl minnet som kognitionen. 

Träning som medicin mot depression

Träning kan också påverka vårt mentala välmående. I flera studier har man jämfört antidepressiva läkemedel med fysisk aktivitet. Aktiviteten var en halvtimmes promenad tre gånger i veckan – så det är inga långa, intensiva träningspass som krävs. Resultaten visar att vid lättare till medelsvåra depressioner kan fysisk aktivitet ge lika bra resultat som läkemedel. Dessutom verkar träningen minska risken för återfall betydligt. 

Anledningen till att träning hjälper så bra mot depression är att den fysiska aktiviteten höjer serotonin, noradrenalin och dopamin. Dessa är signalämnen som finns naturligt i kroppen och starkt hör samman med vårt välmående.

Läs mer om träning som medicin mot depression.