Christian Anker-Hansen

Höft- och knäproteser blir aldrig lika bra som en naturlig led

Uppdaterad: mars 6, 2019

Många som får artros i höft och knäled tänker att det inte är så farligt eftersom det går att bli opererad. Tankarna går att höft- eller knäledsprotes är samma sak som att bli frisk igen. Tyvärr är det inte så enkelt.

I Sverige opererar vi ca 18 000 höftproteser och 15 000 knäproteser varje år. Det här antalet har ökat varje år sedan vi började operera proteser i början av 1970-talet. Resultaten av ingreppen utvärderas varje år i två olika nationella register: ett för höftproteser och ett för knäproteser. I dessa register kan man bland annat utläsa att proteserna håller längre och längre för varje år. Man kan också se att den så kallade 10-årsöverlevnaden nu ligger runt 96-97%. Vi är alltså duktiga på att operera proteser i Sverige, samtidigt som proteserna håller länge.

Hur fungerar leden efter en protesoperation?

En protesoperation innebär att man byter ut de broskytor som påverkats av artrosen mot en konstgjord ledyta av metall och plast. Således borde det inte finnas något som gör ont i leden längre och stelheten borde försvinna helt. Så är dock inte fallet. För att kunna sätta in en ledprotes, som är relativt stor, måste man först öppna stort över leden. Detta innebär stora snitt med risk för ärrbildning efter operationen. Dessa ärr i ledkapsel och hud kan i sig resultera i smärta och stelhet. Man räknar med att ungefär 10-20% av de patienter som får en knä- eller höftprotes därför inte är nöjda med sin opererade led.

En annan följd av de stora kirurgiska snitten är att leden kan bli instabil. Vid en knäprotesoperation är man exempelvis tvungen att offra det främre korsbandet för att kunna sätta in protesen. Detta ledband är viktigt för ledens stabilitet. Efter ingreppet kan man därför aldrig påfresta leden på samma sätt som tidigare i t.ex. sport. Det finns tyvärr ingen botande behandling vid sådana postoperativa problem.

Med tanke på dessa komplikationer rekommenderar man inte att den som opererats med höft- eller knäprotes ska jobba med belastande yrken. Hit ränkas arbeten som medför uppgifter som att gå i trappor, klättra på stegar eller bära tunga föremål. Man bör inte heller utföra belastande och riskfyllda sportaktiviteter såsom löpning, styrketräning eller sporter med vridmoment för leden. Huvudsyftet med en protes är att göra patienten smärtfri och att återfå en funktionsnivå för vanligt liv, inte för idrott och tungt arbete.

Fortsätt läsa om vad man borde veta innan en operation i vårt tidigare inlägg.

Restriktioner efter höft- och knäoperation

När en läkare avråder från operation med ledprotes så handlar det sällan om att man vill undanhålla patienten en dyr operation. Oftare handlar det istället om att beräkna vad den enskilda patienten har för nytta av en stor operation med betydande risker i förhållande till sina besvär. Det som i princip alla patienter klarar av, och som kan ge en bra smärtlindring och förbättring av funktionsnivå, är dock långvarig handledd träning. Det är därför Joint Academy, liksom Socialstyrelsen, rekommenderar detta i första hand.

Läs mer om artrosbehandling med och utan kirurgi på artros.org.