Christine Arve

Hur du kan använda inre och yttre motivation till din fördel!

Uppdaterad: december 7, 2018

Det finns två typer av mänsklig motivation: inre och yttre. Båda har att göra med belöningar, men skillnaden ligger i om belöningen kommer inifrån eller utifrån. Ett enkelt sätt att motivera de flesta av oss är exempelvis med det yttre hjälpmedlet pengar. Andra yttre belöningar kan vara betyg, en pokal eller beröm. Inre motivation kommer istället från oss själva. Vi gör saker för att vi själva tycker att det är intressant eller roligt. Den här typen av motivation är fri från både piskor och morötter.

Med den här skillnaden klargjord blir det tydligare för oss att den inre motivationen är den som åstadkommer förändringar i längden. Det är därför den typen av motivation vi behöver för att hålla fast vid en hälsosam livsstil. Men varför fungerar inte yttre motivation på det här sättet?

Yttre motivation försvagar inre motivation

Har du någon gång känt att du har njutit av att läsa en bok eller hålla på med en idrott – men att det sedan blivit allt tråkigare när du fått betalt eller betyg för samma uppgift? Det är väldigt vanligt hos oss människor. Rent kortsiktigt så gör yttre belöningar att den inre motivationen minskar. Risken att det här händer ökar ju större belöningen är, ju mer kontrollerande den uppfattas som och om den kombineras med övervakning, deadlines eller hot.

Med det här i åtanke är det inte så konstigt att många av oss blir omotiverade när vi tänker på att börja träna eller på att försöka bli mer hälsosamma. Vår omgivning talar om för oss, på många olika sätt, att vi blir belönade (med exempelvis komplimanger eller bättre hälsa) om vi börjar träna – samtidigt som vi får höra hur farligt det är att inte träna. Om detta dessutom kombineras med en träningsplan och en diet som vi ska följa fram till ett visst datum… Ja, då är risken att det inte känns så roligt att vara hälsosam.

Hur du kan använda dig av inre motivation

Att veta att vi kan bli mer hälsosamma och minska risken för flera kroniska sjukdomar är dock inte tillräckligt för många av oss för att börja träna. Det beror på att vi människor är ganska dåliga på att se långsiktiga mål som motiverande. För att kunna använda oss av den inre motivationen bör vi därför istället hitta mer kortsiktiga mål på vägen mot de långsiktiga. Som hur vi kommer orka leka med barnen mer, eller hur många nya, goda recept vi kommer lära oss, eller att vi kan få nya vänner på gymmet.

Det finns flera sätt att sätta igång det inre belöningssystemet medvetet. Exempelvis kan du försöka att hitta sätt att ge dig själv känslan av hur du tar kontroll över ditt liv och slutför utmaningar. Det kan du uppnå genom att skriva listor och kryssa av något varje gång du slutför en aktivitet. Det kan också vara motiverande att hitta vänner som kan stötta dig – eller varför inte någon som inte kommit lika långt på vägen som du, som du kan hjälpa att komma igång? De flesta av oss mår väldigt bra av att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till andra.