Sarah Jaxell

Hur hittar jag motivation för min artrosbehandling?

Uppdaterad: januari 17, 2019

Motivation är den drivkraft som får dig att genomföra en handling för att ta dig till ett uppsatt mål. Utan motivation – ingen handling. Utan mål – ingen motivation. Kan du inte motivera för dig själv varför handlingen ska genomföras eller målet uppnås så avstår du troligen. Är inte målet tydligt och tilltalande för dig, så kommer du heller inte att motiveras.

Drivkraften för att genomföra är beroende av ditt engagemang och din vilja. Hur mycket kraft, energi och tid är du villig att lägga ner på en viss handling för att uppnå ett resultat? Din handling baseras på valet att genomföra eller inte genomföra och i grunden ligger en prioritering.

Du ställs ständigt inför val och det är din egen utvärdering av fördelar mot nackdelar som avgör. Beroende på hur målet är formulerat, kan det vara mer eller mindre tänkbart att du genomför handlingen. Det kan vara svårt att både motivera sig och att prioritera en handling där man inte får ett resultat förrän längre fram i tid. Hitta DITT sätt som gör att du kommer igång, håller igång och genomför.

Hitta motivationen för att behandla din artros

För att hitta motivationen att vilja göra en viss sak behöver du se belöningen redan från början. Du kommer till exempel kunna bli fri från ledvärk som orsakas av din artros, efter en viss tid under din artrosbehandling. En belöning och ett mål.

Under tiden du genomför din behandling får du kanske en känsla av att du klarar av träningen, att du är duktig på det och att du håller din rutin.  Du känner dessutom att kroppen mår bra. Det är också en belöning, och en positiv känsla att stanna i. Du mår bra av att ha genomfört dagens övningar, en dag i taget. Då du av din fysioterapeut får hjälp med vilka övningar du ska genomföra, är en del av lösningen redan presenterad för dig. Målet är att du ska reducera din ledvärk eller till och med helt bli av med den. I ett tidigare inlägg skrev vi om inre och yttre motivation. Inlägget hittar du här

Gör ditt “varför” tydligt för att hitta motivation

Formulera för dig själv varför du utför din prestation. Varför behandlar du din artros? Varför gör du dina övningar som ingår i din artrosbehandling? Det finns ofta ett ganska självklart svar, men det kan behöva upprepas för en själv för att hitta tillbaks om man råkar falla ur. Skriv en “varför”-lapp och håll tillgänglig för att kunna påminna dig själv när det behövs.

Motivera dig genom att se på fördelarna med din artrosbehandling

Övertyga dig själv om vart du ska nå och bestäm dig för målet. Undvik att hamna i tankefällor. Det finns ingen möjlighet att komma vidare om man ställer in sig på att det inte kommer gå och att man inte kommer göra det, eller det inte kommer kunna bli bättre. Tänk istället på att du klarar det. Avsätt en tid när prestationen ska ske och du ska träna, och att det kommer kännas bättre.

Att genomföra din träning är ditt eget ansvar och ingen kan göra det åt dig, så skjut inte upp träningen. Träningen med dina anpassade övningar är din väg mot reducerad ledsmärta. Här kan du läsa mer om hur behandlingen går till.