Maria Blomqvist

”Jag började på smärtnivå 6 och efter tolv veckor var jag nere på 1” *

Uppdaterad: december 10, 2018

När Ulf första gången besvärades av artros i höften hade han kommit hem från en tre dagar lång golfresa. Ulf misstänkte att smärtan berodde på överansträngning efter golfen. Men när smärtan i höften inte gick över kontaktade han sin vårdcentral och fick det bekräftat att det rörde sig om artros och träffade därefter en fysioterapeut.

Hos sin fysioterapeut fick han information om att ju mer man rör sig desto bättre blir det och att artros behandlas med olika övningar för leden som man har ont i. Med tanke på Ulfs aktiva livsstil erbjöds han Joint Academy så han kunde få sin behandling via datorn och inte blev bunden av tider.
I Ulfs redan aktiva livsstil med golf under sommarhalvåret och gym under vinterhalvåret samt promenader uppskattade han att kunna planera in övningarna när det passade bäst.

Jag tittade vilka övningar det var på morgonen och ibland gjorde jag dem direkt och ibland framåt eftermiddagen. Det berodde på vad vi hade planerat för dagen, berättar Ulf.

Ulf kände till artros även innan han själv fick diagnosen men trodde själv att hans smärta handlade om förslitning eller överansträngning efter att tidigare ha spelat mycket tennis och på senare tid golf. Under programmets gång fick han även information om vad artros beror på och att man inte ska vila bort det utan att det tvärtom är bra att vara aktiv.

Vi har varit iväg till Idre efter att jag genomgått behandlingen och åkt skidor med barn och barnbarn och jag känner att jag blivit mycket starkare i benen, berättar Ulf.

Fysioterapeuten följde honom honom under de första sex veckorna via chatten och det han rapporterade efter att ha utfört sina övningar och tester. Att göra övningarna varje dag kräver självdisciplin och Ulf tycker det underlättar att jobba med sin partner eller en grupp.

Jag började på smärtnivå sex och efter tolv veckor var jag nere på ett. Jag kommer fortsätta göra övningarna två tre gånger i veckan så länge jag har känningar av det. Man får upp styrkan i benen på ett helt annat sätt, berättar Ulf.

Läs mer och registrera dig på samma behandlingsprogram som Ulf, Joint Academy, genom att ladda ner appen här nedanför.
* En numerisk skala (NRS) från 0-10 där 10 motsvarar värsta tänkbara smärta och 0 ingen smärta alls.