Christine Arve

Joint Academy ur ortopedens synvinkel

Uppdaterad: februari 12, 2019

Det som gör Joint Academy unikt är inte bara den vetenskapligt bevisade behandlingen utan även kontakten med en specialist i ortopedi i början av programmet. Idag har vi satt oss ned med vår ortoped Christian för att prata om Joint Academy från hans perspektiv.

Artrosbehandling som är tillgänglig för alla

– Jag tycker att Joint Academy fyller en viktig roll i svensk sjukvård. Artros är en folksjukdom som orsakar stort lidande och artrosskola är basen i behandlingen. Joint Academy har nu gjort artrosskolan tillgänglig för alla, även för de som av olika skäl inte kan gå till sin fysioterapeut regelbundet. Istället för att patienten ska anpassa sig till sjukvården och få behandling under kontorstid så sker behandlingen när patienten har tid, säger Christian.

Christian har jobbat som läkare i 17 år och har varit i kontakt med många artrospatienter sedan långt innan Joint Academy. Vad gäller skillnaden mellan att ställa diagnosen online respektive på plats med patienten tycker inte Christian att den är så stor – han tar sig samma tid oavsett och säger att det går lika bra att upprätta en personlig kontakt över telefon som i ett mötesrum.

– Jag är glad att jag får vara del av Joint Academy och hjälpa fler artrospatienter få bra vård!

Artros passar att diagnostisera och behandla online

Artros är också en sjukdom som lämpar sig väldigt bra att diagnostisera och behandla online, menar Christian. Dels eftersom inga blodprover är nödvändiga för diagnosen och dels för att det finns få potentiellt farliga diagnoser man kan missa. Bilddiagnostik som exempelvis röntgen och MR, som traditionellt använts för att ställa diagnos, är inte nödvändigt i det tidiga skedet av artros utan används för att bekräfta diagnosen och avgöra vilket stadium av artros patienten befinner sig i.

– Genom att låta patienten svara på några få nyckelfrågor och genom ett kort samtal med en erfaren ortoped kan man utesluta andra farliga diagnoser och med stor säkerhet ställa artrosdiagnosen.

Om det trots det skulle vara någon osäkerhet kring diagnosen ser Christian ändå till att samtalet har ett högt värde för patienten genom att förklara vad som talar för och mot diagnosen och vad som är det bästa sättet att gå vidare på. Det här har också att göra med att det faktiskt är en specialist i ortopedi och inte en en allmänläkare de får tala med – något som är unikt för Joint Academy.

Men Christian släpper inte alltid kontakten helt efter att diagnosen har ställts och behandlingen har påbörjats. Om symtomen skulle öka istället för minska, eller om nya symtom skulle uppkomma, kan en ny konsultation enkelt bokas in via Joint Academy.

Lättare att få artrosbehandling i ett tidigt skede

Sist men inte minst: om du är en av de som lider av ledsmärta ska du inte tveka att ta kontakt med oss.

– Joint Academy gör det lättare att börja med artrosskola i ett tidigt skede vilket minskar smärtan och ökar rörligheten. Det leder inte bara till att livet blir lättare utan även till nöjdare patienter.

Misstänker du eller vet om att du har artros i knä eller höft kan du ladda ner appen Joint Academy här nedanför. Vi erbjuder en behandling som är godkänd av Socialstyrelsen.