Christine Arve

Kan brosk återbildas? Hur man kan få mindre ont i lederna

Uppdaterad: februari 27, 2020

Har du följt den här bloggen ett tag så har du koll på att artros påverkar ledbrosket. Över tid så bryts brosket ned i den led som drabbas. Eftersom brosk fungerar som glidyta i leden så gör det att leden blir svårare att använda. Det är därför vanligt att man får ont i lederna och blir stelare. I det här inlägget ska vi därför svara på frågan: kan brosk återbildas?

Varför får man artros?

Forskningen har inte helt klarlagt exakt varför man får artros. Däremot vet vi att det finns många faktorer som påverkar utvecklingen av sjukdomen. De som ökar sannolikheten att artros utvecklas kallas för riskfaktorer. Hit räknas bland annat:

  • tidigare skador på leden, t.ex. meniskskador
  • ärftlighet
  • ett arbete som innefattar tung, monoton belastning, t.ex. golvläggare
  • övervikt i förhållande till muskelstyrka

Att sjukdomen i stor utsträckning påverkas av livsstilen kan ses som något positivt. Det ökar nämligen möjligheterna att dels förebygga sjukdomen och dels behandla den utan mediciner eller kirurgi.

Läs mer om artrosbehandling på artros.org.

Vad är brosk?

Brosket är en elastisk men samtidigt väldigt hållbar vävnad. Det finns inga blodkärl i brosket som kan tillföra näring eller bränsle, utan vävnaden får näring från ledvätskan. Det fungerar ungefär som en tvättsvamp, så brosket får sin näring när vi rör på oss. Därför är fysisk aktivitet så viktigt.

Brosk är den vävnad i leden som gör att skelettdelarna kan glida smidigt mot varandra. Dessutom hjälper brosket till att fördela belastningen som riktas mot leden jämnt, för att undvika att en del av leden belastas mer än en annan. När brosket bryts ned blir det därför svårare att använda leden.

Det finns inga nerver i brosket, så det är svårt att säga exakt vad det är som gör att man får ont i lederna vid artros. Det viktiga är däremot att vi vet att det går att minska smärtan. Mer om det längre ned i inlägget.

genomskärning av knäled som visar hur brosket påverkas av artros

Kan brosk återbildas?

Vi skrev tidigare att brosket får sin näring från ledvätskan när vi rör på oss. Det kanske gör att man tänker att brosket på så sätt kan återbildas. Så är tyvärr inte fallet. Mängden broskvävnad går inte att påverka när den väl har brutits ned. Däremot har forskningen kunnat visa att detta inte spelar så jättestor roll när det kommer till att minska smärta och stelhet.

De muskler som omger leden kan stärkas och minska belastningen på leden. Samtidigt kan man öva upp rörligheten och den fysiska funktionen. Det går också att lära in hälsosamma belastningsmönster, dvs. hur man belastar sina leder i vardagen, och på så vis förebygga mer skador på leden. Allt detta görs med hjälp av anpassad sjukgymnastik och gör att man får mindre ont i lederna.

För en artrosbehandling som hela tiden anpassas till dig kan du ladda ner appen Joint Academy. Du får då stöd från en personlig fysioterapeut och sjukgymnastiska övningar som stärker dina leder. 88% av våra patienter blir bättre – du kan vara en av dem!