Christian Anker-Hansen

Kortison vid artros – tabletter eller injektioner?

Uppdaterad: oktober 9, 2019

Artros är en kronisk sjukdom som bland annat innebär att ledbrosket i leden långsamt bryts ned och tunnas ut. Följden blir inte bara att leden blir stelare och svårare att använda, utan även att belastning på leden blir smärtsam. Detta orsakas av att brosket inte fungerar optimalt som stötdämpare. Mest symtom av smärta och stelhet får man i regel från de leder som belastas mest, såsom knä- och höftled. Att injicera kortison är ett sätt att hantera symtomen. Det bör dock inte ses som en helhetsbehandling.

Läs mer om artros på artros.org.

Artrosbehandling

Man har visat i många vetenskapliga studier att den grundläggande behandlingen vid artros bör vara långvarig, handledd, anpassad träning. Sådan träning ges exempelvis i så kallade artrosskolor på de flesta vårdcentraler, men även digitalt via appen Joint Academy. När leden belastas måttligt bildas nämligen näringsrik ledvätska som sedan sugs in i brosket så att reparation sker. Man kan alltså säga att kroppen smörjer den artrosdrabbade leden med ledvätska ungefär som man smörjer en rostig kedja med olja. 

Vid grav artros eller vid överdriven belastning kan det ibland bildas överdrivet mycket ledvätska i en artrosdrabbad led. Detta märker man genom att leden blir varm, svullen och öm vid beröring. I leden är det då en irritation, en inflammation. Hur ofta och hur uttalade inflammationer patienten får är individuellt. 

Många patienter får så mycket besvär med smärta, stelhet och ledsvullnad att de får söka sjukvård. Den vanligaste behandlingen är att ta en kur med receptfria antiinflammatoriska läkemedel (exempelvis ibuprofen, diklofenak eller naproxen) under några dagar eller ett par veckor. Skulle ledsvullnaden vara mer uttalad kanske läkaren rekommenderar att tappa leden på ledvätska. Detta görs genom att föra in en steril nål och suga ut den överdrivna vätskan. En annan vanlig behandling, framförallt vid knäledsartros, är att injicera läkemedlet kortison i leden. 

Kortisontabletter eller -injektioner?

Kortison är av tradition hos många patienter förknippat med att det kan skada kroppen. Kortison är mycket riktigt en katabol steroid. Det betyder att det bryter ned och avstannar processer – i motsats till anabola steroider, som de flesta känner till kan bygga upp kroppen. Tablettbehandling med kortison är dock inte samma sak som en injektion. Tabletter är en systemisk behandling som drabbar hela kroppen och mycket riktigt kan bryta ned skelett, hud och annan vävnad. En lokal kortisoninjektion verkar huvudsakligen lokalt och har således inte dessa systemeffekter. Injektion av kortison anses därför vara en relativt billig, säker och bra tilläggsbehandling. Detta gäller särskilt för de patienter som har stora tillfälliga ledbesvär och dessutom inte kan klara en tablettbehandling på grund av exempelvis tendens till magsår eller halsbränna. Kortison verkar huvudsakligen antiinflammatoriskt i den artrosdrabbade leden. 

Träning fortfarande grundläggande behandling

Man ska dock, liksom med antiinflammatoriska tabletter, bara se kortison som en tillfällig tilläggsbehandling till den grundläggande behandlingen i form av träning vid artros. Kortisoninjektion kan i bästa fall lindra patientens besvär i några veckor till några månader, framförallt vid knäledsartros. Hur länge effekten håller i sig beror på hur grava förändringar patienten har i sin artrosdrabbade led och vilken typ av kortison man ger. En grundregel de flesta läkare är överens om för att inte skada leden är att överväga annan artrosbehandling än kortison efter tre injektioner. 

Behandlingen vid den kroniska sjukdomen artros är alltså i princip alltid långvarig handled träning, men i många fall kan tilläggsbehandling i form av exempelvis kortisoninjektion vara aktuellt. Hos 10-20% av artrospatienter blir även operativ behandling aktuellt. De patienter som tränar regelbundet och håller igång sina leder har i regel mindre behov av tilläggsbehandligar och man har till och med visat i studier att man får mindre behov av operativ behandling. Man bör därför alltid prova långvarig handledd träning innan man provar kortisoninjektioner, enligt de riktlinjer som finns från Socialstyrelsen och ledande forskning.

Läs vad en fysioterapeut skriver om träning vid artros.