Christine Arve

Ledbrosk kan inte växa tillbaka – men smärtan kan minskas ändå!

Uppdaterad: februari 20, 2019

Ledbrosket är det som främst påverkas negativt av artros. Det blir svårare att använda leden i takt med att det bryts ned – och brosket kan inte heller växa tillbaka. Många som fått diagnosen artros och hör att deras ledbrosk har brutits ned blir därför uppgivna. Men det går faktiskt att minska smärtan och återgå till ett normalt liv även med en en liten mängd brosk i lederna. I dagens inlägg förklarar vi hur det går till.

Läs mer om artros på artros.org.

Vad är ledbrosk och vad händer med det vid artros?

Brosk är en vävnad som finns i våra leder, men också i exempelvis örat. När vi pratar om ledbrosk är det så kallat hyalint brosk vi pratar om. Det här är den vanligaste typen av brosk. Den här typen av brosk har till uppgift att få skelettdelarna i leden att glida mot varandra i leden med låg friktion. Samtidigt hjälper brosket till att fördela den belastning som riktas mot leden på ett jämnt sätt, så att inte en del av leden blir mer belastad än en annan.

Ledbrosket är det som främst påverkas vid artros. Sjukdomen ger en obalans i produktionen av broskets byggstenar. Vävnaden bryts då ned snabbare än den hinner byggas upp, som en följd av ofördelaktig belastning. Det gör att brosket gradvis minskar. I vissa fall kan det till och med försvinna helt. Detta gör att lederna blir stelare, eftersom skelettdelarna inte längre glider lika väl mot varandra. Det blir också ofta smärtsamt att använda den drabbade leden.

Läs mer om symtom på artros i vårt tidigare inlägg.

Det går att få friskare leder även utan ledbrosk!

Den som har så pass utvecklad artros att brosket till stora delar är borta blir ofta uppgiven. Ledbrosk kan nämligen inte växa tillbaka. Men mängden brosk behöver faktiskt inte spela så stor roll, även om det kanske låter konstigt. Mängden brosk i leden är nämligen dåligt relaterad till smärta och funktion. Det går alltså att få friskare och mindre smärtsamma leder även med mindre mängd brosk.

Den behandling som visat sig ge bäst resultat på lång sikt är anpassad, handledd träning. Det kan därför vara bra att ta kontakt med en fysioterapeut om man har ont i en led. Träning stimulerar till bättre kvalitet på det brosk som finns kvar. Dessutom hjälper träning till att stärka musklerna kring den drabbade leden vilket förbättrar den negativa belastning som är en viktig orsak till besvären från början. Det gör i sin tur att leden slipper ta emot lika mycket belastning, eftersom musklerna kan ta emot belastningen istället.

För att påbörja en vetenskapligt bevisad behandling som också gett resultat för tusentals patienter kan du ladda ner appen Joint Academy. Du får anpassade övningar som enkelt går att göra hemifrån. Vi ger dig också information om artros och hur sjukdomen kan hanteras. Allt koordineras av din personliga fysioterapeut. Kom igång redan idag!