Christian Anker-Hansen

Ledvärk kan ha olika orsaker – en ortoped förklarar några av dem

Uppdaterad: juli 3, 2019

Att ha tillfälligt ont i lederna är vanligt, särskilt efter en övning man inte är van vid såsom trädgårdsarbete eller stukningar. Sådana problem går oftast över med vila. Blir ledvärken långvarig eller svår bör man dock söka professionell hjälp. Ledsmärta kan nämligen ha många olika orsaker och behandlas följaktligen på helt olika sätt. 

Plötsliga ledskador

Plötsligt våld mot en led kan skada leden. Är våldet stort kan ett benbrott eller en skada på brosket uppstå.  Är det lindrigare våld kan muskler, ledband eller ledkapsel skadas. När det gäller knäleden har man även menisker, ledens stötdämpare, som kan skadas. Dessa skador behandlas specifikt beroende på vad som är skadat; en mindre meniskskada läker t.ex. av sig självt medan en större kan kräva operation. 

Ledvärk som följd av inflammation eller infektion

Skulle ledsmärtan ha uppkommit utan någon form av skada eller överansträngning kan man fundera på om det uppstått en inflammation eller i värsta fall en infektion. Leden blir vid båda dessa tillstånd varm, röd och svullen. Inflammation i en led, så kallad artrit, kan ibland uppstå av irritation på leden såsom vid t.ex. gikt. 

Man ser också så kallade reaktiva artriter. Detta syftar till inflammationer som uppkommer på grund av irritation av kroppens immunförsvar efter en större infektion i kroppen, exempelvis efter en vinterkräksjuka eller lunginflammation. Den vanligaste reaktiva artriten är coxit som små barn kan få typiskt ett par veckor efter en förkylning. Detta kallas i folkmun för ”snuva i höften”. En reaktiv artrit är en inflammation som kan botas med antiinflammatoriska tabletter eller vila. Ledvärken är därmed tillfällig och inte kronisk.

Om det däremot kommer in bakterier i leden, så kallad septisk artrit är det allvarligt. Bakterier kan komma in i leden exempelvis via ett sår på huden. Om en septisk artrit inte behandlas skyndsamt med antibiotika kan bakterierna förstöra leden och infektionen kan dessutom spridas vidare i kroppen. 

Läs mer om olika sorters artrit på artros.org.

Överansträngning 

Överansträngningar drabbar oftast musklerna först. Man får då träningsvärk som ibland kan övergå i kroniska tillstånd. Den vanligaste orsaken till smärta i höften är trokanterbursit, det vill säga en överansträngning av den stora gluteus-muskeln där den glider över höftknölen på lårets utsida och kan irritera en slemsäck. I knäleden kan ett liknande överbelastningstillstånd uppstå på utsidan av knäleden, så kallat löparknä. Den vanligaste orsaken till långvarig ledvärk i knä och höftled är dock inte överansträngningar utan artros. 

Artros en vanlig orsak till ledsmärta

Artros är ett vanligt tillstånd som kännetecknas av att ledbrosket blir uttunnat. Tunt ledbrosk gör att den drabbade leden blir trög och stel, speciellt efter att man varit stilla och vilat. Smärta uppstår även vid belastning av leden. Vid uttalad artros kan man även få ont i lederna även vid vila, i form av exempelvis smärta på natten. Besvären kommer oftast smygande över flera år. Artros kan drabba alla leder, men märks oftast tydligast i knä och höftled då man lägger hela kroppstyngden på dessa leder. 

Många tror felaktigt att artros är en del av det naturliga åldrandet och att det inte finns något botemedel annat än operation. Som tur är finns det effektiv lindring att få genom så kallad artrosskola. I en artrosskola lär man sig dels mer om artros och hur man ska leva med sjukdomen, dels får man hjälp att träna leden med enkla övningar varje dag. Dessa övningar gör i regel att leden blir rörligare och smärtan minskar. Leder mår nämligen bra och reparerar sig själva om man använder dem. Artrosskola erbjuds idag på de flesta vårdcentraler, men även digitalt genom Joint Academy. Övningarna vid artros är relativt enkla och lämpar sig således väl för digital behandling. Det viktigaste för ledsmärtan är inte hur man tränar, utan att man tränar!

Läs om Carina som minskade sin ledvärk med Joint Academy.