Christine Arve

Lider du av världens vanligaste ledsjukdom, artros?

Uppdaterad: januari 2, 2019

Artros är världens vanligaste ledsjukdom och ungefär 1 av 4 personer över 45 lever med sjukdomen i Sverige. Det första symtomet är ofta ledvärk och andra ledbesvär, framförallt i samband med belastning och/eller rörelse.

Din ledvärk kan vara artros – ta testet!

Om du har ont i höften eller knät och misstänker att du har artros kan du nu få en första prognos för om du är i riskzonen eller inte med hjälp av ett enkelt test. Det är grundat på den senaste forskningen om artros och är utvecklat i nära samarbete med specialister i ämnet.

Testet, som bara tar några minuter att göra, är utvecklat av Arthro och erbjuds i den digitala artrosskolan Joint Academy. Du får svara på frågor om du exempelvis har ont i höften, ont i knät eller stela leder, men också om du tidigare har haft knäskador, har ett belastande jobb och hur motiverad du är att starta din artrosbehandling. Baserat på dina svar får du sedan en prognos (observera att detta inte är samma sak som en diagnos och endast bör ses som en indikation) för om du ligger i riskzonen för att utveckla artros. Du får också veta om den artrosbehandling som erbjuds via Joint Academy är ett bra alternativ för dig.

Klicka här för att komma till testet.

Hur artros behandlas

Den artrosbehandling som Socialstyrelsen rekommenderar och som Joint Academy tillhandahåller är fysisk aktivitet, information och i vissa fall viktnedgång. Detta erbjuds idag över hela landet i form av artrosskola där deltagarna får ta del av träning tillsammans med en fysioterapeut. Diagnosen artros ställs av antingen en ortoped eller fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast).

Enligt forskning kan träning lindra smärtan vid artros lika mycket som smärtstillande läkemedel, men då utan bieffekter. Träning ökar dessutom din funktion i leden, vilket underlättar vardagslivet. Eftersom i stort sett vem som helst kan få artros handlar behandlingen också till stor del om att förebygga sjukdomen.

Digital artrosbehandling

Om det visar sig att du har hög risk för artros kan du registrera dig för vår digitala artrosskola direkt efter att ha tagit testet. Du får då en diagnos av en ortoped inom 24 timmar efter att du har skapat ditt konto. Därefter kan du direkt påbörja din personliga behandling för höft- eller knäledsartros med handledning av fysioterapeut!

Läs mer om artros genom att klicka på fliken Artrosfakta uppe till höger eller ladda ner appen Joint Academy där du får utbildning om orsaken till artros, hur du kan hantera symtom och tips kring fysisk aktivitet för dig som är drabbad. Du får också ett träningsprogram för att minska smärtan i dina knän och höfter. Hela behandlingen koordineras av din personliga fysioterapeut.