Christine Arve

Medicin mot depression – motion på recept som behandling

Uppdaterad: augusti 28, 2019

Oftast används läkemedel eller terapi – eller en kombination – för att behandla depression. Men fysisk aktivitet har visats vara en effektiv medicin mot depression – faktiskt lika effektivt som läkemedel och KBT (kognitiv beteendeterapi). Men det finns vissa svårigheter med att skriva ut fysisk aktivitet på recept som behandling vid depression.

Hur påverkar träning kroppen fysiskt och psykiskt?

Vi på Joint Academy pratar ofta om varför träning är så bra vid artros. Det stärker musklerna, stimulerar brosket att reparera sig självt, ökar individens rörlighet och gör att lederna blir mer stabila. Det är information som är relativt lätt att ta till sig för de flesta. Men kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa är mer komplex att sätta sig in i.

Flera studier visar att fysisk aktivitet ökar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Exempelvis har träning en positiv inverkan på motivation, kognition och hjärnans kapacitet generellt. När det kommer till just depression finns det också underlag som visar att träning lindrar symtomen lika bra som terapi eller läkemedel, även om vi ännu inte vet exakt hur det här sker eller varför.

Bara att veta att det är effektivt att rekommendera träning mot depression är ett stort steg. Till skillnad från läkemedel har träning knappt några biverkningar, vilket bör tas i åtanke. Samtidigt är det också billigt att röra på sig om man jämför med terapi. Och eftersom träning ger även andra positiva hälsoeffekter borde fysisk aktivitet ses som ett mycket bra alternativ för att behandla depression.

Träning som medicin mot depression i praktiken

När det kommer till läkemedel finns det regler och rekommendationer från Socialstyrelsen. Att däremot skriva ut träning mot depression på recept är knepigare eftersom det ännu inte finns någon samordnande organisation. Men förutom det finns det även andra svårigheter med att skriva ut motion på recept som medicin mot depression. Exempelvis är bristande motivation en stor faktor som kan göra att individen inte genomför träningen. Motion på recept kräver också tät uppföljning som kräver kunskap om såväl träning som psykisk ohälsa.

Framtidens forskning 

Nu när vi vet att vi kan använda oss av träning mot depression, vad är då nästa steg? Enligt Yvonne Forsell, psykiatriker och adjungerad professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, bör forskningen i framtiden fokusera på hur man kan utveckla motion på recept för att kunna använda det som behandling mot depression i praktiken. Kanske kan digitala verktyg vara ett alternativ för att göra uppföljning och påminnelser enklare? Det skulle göra vården mer tillgänglig och samtidigt mer skalbar.

Läs mer om fördelarna med digital behandling i vårt tidigare inlägg.

Joint Academy är ett exempel på när digital vård används för att behandla den kroniska sjukdomen artros. Det har visat sig vara framgångsrikt, då så mycket som 88% av patienterna blir bättre. Här kombineras sjukgymnastik med kontakt med en fysioterapeut. Detta gör vården mer tillgänglig, samtidigt som det ökar möjligheterna att erbjuda jämlik vård.