Sarah Jaxell

Löften och mål – hur lyckas du?

Uppdaterad: januari 4, 2019

Det vankas nyårsafton. Det är just nu som många börjar formulera mål med kommande år och uttala sina nyårslöften. Ett år är på väg att ta slut och ett nytt fräscht vitt ark, som representerar det nya året, ligger öppet och utbrett och kan fyllas med allt som man inte hunnit med, allt man önskar och allt man vill åstadkomma framöver. Det kan lätt bli mycket att fylla arket med.

Sätta inte för höga mål

Det är faktiskt lätt att ta i för hårt i sin målformulering och sitt nyårslöfte. “Jag ska träna varje dag fram till nästa nyårsafton!”. Tyvärr, men det KOMMER att misslyckas för de allra flesta. Det kommer alltid veckor av sjukdom eller resor, eller mycket på jobbet, eller andra helt vanliga mer eller mindre godtagbara ursäkter. Och dessutom vad innebär träna? Hur länge ska du träna och vad ska du träna? Förvisso sitter allt i huvudet och bestämmer man sig så går det, men inte alla har den mentala förmågan eller den planeringsmässiga möjligheten att helgjutet få det att gå ihop för att lyckas med en årslång plan. Gör skillnad på mål och vision.

Målet behöver vara mer genomtänkt för att du ska slippa skuldbelägga dig själv när det kanske redan efter ett par veckor går snett. Därför är det bra att dela upp året i flera delar – kvartal, månad eller till och med en vecka i taget, samt lämna utrymme för att omplanera och anpassa efter tillvaron.

För dig med artros – nya rutiner, nya mål

Om du har drabbats av artros kan det krävas att du behöver ändra dina rutiner för att få tid till din träning som är en viktig del av behandlingen. Målet blir mer eller mindre uppenbart att du behöver förändra något i din vardag och/eller livsstil. Lägga till något, ta bort något och helt enkelt anpassa. Att sätta upp mål för en ny rutin kan öka motivationen till en förändring.

Smart målformulering

Passa på att göra målformulering ordentlig från början. Tänk igenom, formulera dig och plantera dina planer i huvudet. Var väl förberedd. För att göra målet relevant kan du ta hjälp av ordet SMART där bokstäverna står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt.

Specifikt – målet bör vara konkret och tydligt formulerat. Definiera rätt så exakt vad du vill uppnå.

Mätbart – målet ska gå att mäta på något vis. Vad ska målet innehålla i termer av tid eller kvantitet? Tänk till exempel hur länge eller hur många?

Accepterat eller Attraktivt – målet ska vara formulerat på ett sätt som får dig att vilja genomföra.

Realistiskt – målet ska vara möjligt att uppnå och vägen dit ska vara möjlig att genomföra.

Tidssatt – målet ska vara tidsbestämt. Till när ska målet vara uppnått? Tänk kortsiktigt eller långsiktigt.

Gör delmål

Ju snävare målet är satt desto troligare är det att du uppnår det. Därför är det bra att använda sig av delmål eller mål för till exempel en månad i taget. Delar du upp en månad i fyra veckomål så har du dessutom chans att checka av hur genomförbart delmålen är i förhållande till ditt stora högre satta mål.

Uppmärksamma det du har åstadkommit

Fröjden med att uppnå sina mål är att faktiskt uppleva att det man planerade för gick att genomföra. Se tillbaka med jämna mellanrum. Bocka av i kalendern efter hand. Summera. Skriva gärna ner vad du har åstadkommit och hur det har gått. I de fall det behövs kan du använda informationen till att förändra i din plan. Målet kan vara detsamma men vägen dit kan se annorlunda ut. Alternativt omformulera målet om du märker att det inte går att genomföra som det var formulerat från början.

Glöm inte att belöna dig!

Efter måluppfyllelse kommer belöning! Stort som smått, helt efter egen plånbok och budget. Även om man säger att det är resan som räknas så är mållinjen en stor bedrift att ta sig över! Har du lyckats utifrån planen så har du lyckats med att formulera ditt mål. Bestäm gärna din belöning redan från början så kan du dels se fram emot att ha uppnå målet, men även längta efter belöning som väntar på dig.