Maria Blomqvist

Artros har ingen ålder

Många över 45 år har artros. Och det är helt sant att det blir allt vanligare med stigande ålder. Däremot är det viktigt att veta att […]