Christine Arve

Periodisk fasta – positiva hälsoeffekter och viktnedgång?

Uppdaterad: januari 29, 2020

Periodisk fasta, dvs. att fasta under vissa tider på dygnet eller vissa dagar i veckan, kan ha flera positiva hälsoeffekter. Exempelvis har en ny studie visat på fördelar såsom minskat blodtryck, sänkta nivåer av LDL-kolesterol (”dåligt” kolesterol) och minskat midjemått. Detta behöver fortfarande undersökas ytterligare för att säkert fastställa resultaten, men det kan ge en första fingervisning.

Olika sorters periodisk fasta

Periodisk fasta, även kallat intermittent fasta eller korttidsfasta, har blivit mycket populärt de senaste åren. Till exempel har 5:2-metoden, där man fastar 2 dagar i veckan, blivit populär. Ett annat sätt att använda sig av periodisk fasta är 16:8. Det innebär att man fastar i 16 timmar per dygn respektive sprider ut sina måltider över de resterande 8 timmarna. 

Den studie vi tittar närmare på i det här inlägget har undersökt 14:10. Det innebär att äta alla dagens måltider inom spannet av 10 timmar. Exempelvis kan det innebära att man äter alla dagens måltider mellan 08 på morgonen och 18 på kvällen. Exakt vilka tider man förhåller sig till kan dock vara individuellt.

Om studien

I studien, som publicerades i december 2019, har man följt 19 personer med metabolt syndrom. (Metabolt syndrom innebär att en individ uppfyller minst tre kriterier för ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.) Innan studien påbörjades åt deltagarna sina måltider under ett spann av 15 timmar. I och med studien fick de istället riktlinjen att endast äta under ett 10 timmar långt fönster. Utöver detta fick de inga riktlinjer kring varken kost eller träning. Deltagarna fick därmed äta vad de ville och hur mycket de ville, så länge all mat intogs inom loppet av 10 timmar.

Viktnedgång och andra hälsoeffekter

När man tittade närmare på hur deltagarnas matvanor förändrades upptäckte man att de åt samma måltider – frukost, lunch och middag – bara under en kortare tidsperiod. Detta resulterade i att de åt i snitt 200 kalorier mindre per dag än innan studien. Det ledde i sin tur till viktnedgång och minskat midjemått. I snitt gick deltagarna ned 3 kilo på de 3 månader som studien pågick. De minskade också sitt midjemått med 4 cm i snitt. Förutom detta så förbättrades även andra parametrar. Exempelvis fick deltagarna lägre blodtryck och mindre LDL-kolesterol.

Läs också vårt tidigare inlägg om att minska midjemåttet.

Värt att tänka på är dock att deltagarnas hälsa kan ha förbättrats av andra anledningar. Till exempel pratar man inom forskningen ibland om Hawthorneeffekten. Det innebär att vi människor ändrar vårt beteende när vi vet att vi observeras. Att delta i en studie där man rapporterar vad man äter kan därför ha gjort att deltagarna förändrade sina matvanor. Av denna anledning behövs mer forskning inom periodisk fasta.

Det finns vissa belägg för att periodisk fasta kan hjälpa till att kontrollera diabetes. Har man en kronisk sjukdom bör man dock alltid konsultera med en läkare innan man påbörjar någon form av intermittent fasta eller annan restriktiv diet.

Slutsats

Generellt är det så att alla dieter som på något sätt begränsar vissa sorters mat eller gör att vi bara får äta vid vissa tidpunkter på dagen kommer att leda till viktnedgång. Det som gör att periodisk fasta tilltalar så många är troligen att det är en förhållandevis enkel regel att förhålla sig till. Att fortsätta äta i princip som vanligt, bara under andra timmar, är för många lättare att ta till sig än att exempelvis räkna kalorier.

Periodisk fasta rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor, och inte heller till individer med en historia av ätstörningar.