Christine Arve

Placebo kan påverka din artrosbehandling

Uppdaterad: november 10, 2019

Många har nog hört talas om placebo och placeboeffekten. Vi hör exempelvis ofta att “det är bara placebo” – som att det skulle göra att effekten inte räknas. Men placeboeffekten är i själva verket en mycket stark mekanism som inte bör underskattas. I dagens inlägg går vi in på djupet kring vad detta är och hur det kan påverka dig som individ.

Vad är placebo?

Placebo är en benämning på något som ges som behandling eller läkemedel men som inte har någon specifik effekt på en sjukdom, exempelvis sockerpiller. Intressant nog har senare studier visat att även om patienten blir informerad om att pillret inte har någon specifik effekt så visar det sig att det ändå kan hjälpera. Patienten som får placebo är inte medveten om att behandlingen de fått inte är verksam. Detta kan resultera i en effekt där patienten upplever en förbättring av sina symtom, trots att denne inte fått någon verklig behandling. Denna effekt kallas för placeboeffekten.

Placebo är därmed den icke verksamma behandling som patienten får. Placeboeffekten är i sin tur den eventuella effekt som kommer av placebo-behandlingen. Placeboeffekten är starkare ju dyrare och farligare en behandling har, t ex har injektioner och operationer starkare placeboeffekt än vad tabletter och krämer har. 

Hur påverkar placeboeffekten studier om läkemedel?

Något annat att ha i åtanke när det kommer till placeboeffekten är något som kallas för regression mot medelvärdet. Detta innebär att ett värde som avviker från medelvärdet rent statistiskt kommer att ligga närmare medelvärdet nästa gång man mäter. Det här sker oavsett om man har gjort någon förändring i det man mäter eller inte. Det här är en bidragande orsak till att man inte bör sätta för stor tilltro till studier som har en liten försöksgrupp.

För att göra det här tydligare och enklare kan vi ge ett exempel. Behandling ges ofta när den som är sjuk mår som sämst. Vid det tillfället är dock sannolikheten mycket högre att den sjuke blir bättre än sämre. När patienten sedan mår bättre kort efter att behandlingen getts kopplar man ihop behandlingen med förbättringen. I själva verket kan det då vara så att den sjuke skulle mått bättre ändå, även utan behandling. Det är därför som studier alltid behöver en kontrollgrupp. Med detta menas att patienterna i studien delas upp i två grupper. Den ena gruppen får en aktiv behandling, medan den andra endast får placebo. När studien är klar jämförs resultatet mellan grupperna för att avgöra hur stor effekt den testade aktiva behandlingen hade.

Varför är detta relevant när det kommer till artrosbehandling?

Artros är en sjukdom som går i skov. Det innebär att man känner sig bättre eller sämre under perioder, utan synbar anledning. Den som tar någon form av medicin mot artros gör därför troligen det under de perioder då det känns extra tungt. Då är det mycket högre sannolikhet för att man redan är på väg mot en bättre period, även utan medicin.

Många med artros upplever en förbättring av sitt tillstånd när de tar naturläkemedel såsom nyponpulver, trots att detta inte har någon bevisad effekt – förutom placebo – rent vetenskapligt. För den enskilde individen behöver det dock inte spela någon roll. Det viktiga är att den enskilda personen – du – mår bättre.

Läs mer om naturläkemedel i vårt tidigare inlägg eller på artros.org.

Vill du istället ta del av en vetenskapligt bevisad behandling som har hjälpt tusentals patienter, då kan du prova Joint Academy. Behandlingen följer nationella och internationella riktlinjer för att behandla artros. Via appen får du individuellt anpassade övningar och information och tips på hur du kan hantera din artros i vardagen. Hela behandlingen koordineras av en fysioterapeut (sjukgymnast). Ladda ner appen från App Store eller Google Play och kom igång redan idag!