Christian Anker-Hansen

Ställa diagnosen artros online – ortopedläkaren förklarar

Uppdaterad: maj 29, 2019

Artros är en folksjukdom som de flesta är bekanta med, antingen genom att man har det själv eller att man har en anhörig eller vän som har det. Artros är faktiskt den vanligaste orsaken till smärta och nedsatt funktion hos äldre och vuxna i hela världen. Historiskt har många människor accepterat att artros är en del av att åldras och inte sökt hjälp för det. Tyvärr har även sjukvården resonerat så och ignorerat att människor lider av sin ledvärk, speciellt i de mer belastade lederna knä och höft. Länge har standardsvaret från doktorn låtit: ”det är artros, det får du leva med”. Som tur är finns det nu effektiv lindrande behandling. Detta ges i form av långvarig handledd träning och patientinformation, vilket hjälper de flesta. Men hur ställer man egentligen diagnosen?

Riskfaktorer och symtom på artros

Artros är en degenerativ ledsjukdom som kännetecknas av att ledbrosket belastas mer än vad musklerna runt leden orkar bära upp. Detta leder till torrt, skört brosk som tunnas ut och ger dålig stötdämpning och tröghet. Det första symtomet på artros är därmed oftast stelhet i leden, tätt följt av belastningsvärk. På sikt kommer leden bli öm för beröring, kännas instabil och kan lätt svullna upp. Riskfaktorerna för att utveckla artros är framför allt övervikt och inaktivitet, men även tidigare skador på leden har betydelse. Ökad ålder ger ökad förekomst av artros och det finns även en tydlig ärftlighet.

Ska röntgen användas för att ställa artrosdiagnosen?

En vanlig röntgenundersökning med belastade bilder av den drabbade leden kan bekräfta diagnosen artros. Detta utförs om patienten inte svarar på behandlingen eller om besvären blivit så uttalade att man överväger operation som behandling. MR tillför egentligen väldigt lite vid artros utöver vanliga slätröntgenbilder. Man rekommenderar därför inte att denna mer kostsamma undersökning utförs vid enbart artrosmisstanke. 

Diagnosen artros ställs kliniskt. Det innebär att läkaren eller fysioterapeuten går igenom patientens oftast typiska sjukhistoria, närvaron av riskfaktorer och typiska kliniska fynd. I tidiga stadier av artros kommer undersökningsfynden vara blygsamma, men i alla stadier av artros är sjukhistorien och riskfaktorerna lika centrala. Röntgen behövs därmed inte för diagnosen.

Viktigt att utesluta andra diagnoser

När man ställer en diagnos är det också viktigt att utesluta andra sjukdomar som kan ha liknande symtom, så kallade differentialdiagnoser. Finns det allvarliga differentialdiagnoser, såsom cancersjukdomar, ökar kravet på noggrannhet när man ställer diagnosen. Vid artros i knä och höftled finns flera differentialdiagnoser, såsom meniskskada, ischias och muskelsmärta, men ingen kan anses vara riktigt allvarlig. Därför lämpar sig artros väldigt väl att diagnosticera online. 

Diagnosen bygger alltså till stor del på patientens upplevda symtom och riskfaktorer, vilket man lätt kan få fram i ett samtal eller frågeformulär. Differentialdiagnoserna hittar man oftast tydligt genom avvikande svar på samma frågor.

Artrosbehandling

Den grundläggande behandlingen av artros utgörs av livsstilsförändringar där patientutbildning. Handledd träning kombinerat med viktkontroll är absolut viktigast för att bygga upp muskler och stabilitet runt den artrosdrabbade leden. Detta kan man få i den så kallade artrosskolan, som man kan gå på sin vårdcentral, eller i digital form via Joint Academy. Risken att gå en artrosskola om man inte har artros är försumbar. Väljer man att gå den digitala artrosbehandlingen Joint Academy kommer diagnosen ställas efter ett samtal med en erfaren fysioterapeut som alltså med stor sannolikhet kommer kunna bekräfta eller avfärda diagnosen online.