Emelie Blennow

Träna efter operation av knä eller höft – värt att veta!

Uppdaterad: maj 15, 2019

Ett fåtal av de patienter med artros genomgår så småningom en protesoperation. Vi har i tidigare blogginlägg pratat mycket om vikten av träning vid artros. På samma sätt och av samma anledningar är det viktigt att fortsätta träna efter operationen.

Läs mer om varför träning är så viktigt vid artros på artros.org.

Direkt efter ingreppet

Direkt efter operationen får du hjälp av personalen på sjukhuset med att komma upp och stå. Forskning har visat att man kan minska riskerna för allvarliga komplikationer, som t.ex. blodproppar, genom att komma upp ur sängen direkt efter ingreppet. Du kommer under din tid på sjukhuset också att träffa en fysioterapeut (sjukgymnast). Ni kommer tillsammans att gå igenom ett program för hur du kan fortsätta träna efter operationen. Ni kommer också att tillsammans gå igenom teknik vid kryck- och trappgång.  

När du sedan kommer hem är det mycket viktigt att du fortsätter med träningen enligt det program du har fått på sjukhuset. Du bör också boka tid hos en fysioterapeut på din hemort för hjälp med vidare rehabilitering.

Restriktioner efter knä- och höftprotes

Efter en knäprotes har man som patient i regel inga restriktioner. Efter en höftprotes kan man under 6-12 veckor ha vissa restriktioner, såsom att undvika att böja höften i mer än 90 grader och inte korsa benen. Dessa restriktioner varierar något beroende på var i landet du befinner dig. Det är alltid läkaren som utfört operationen som beslutar kring vilka restriktioner som du som patient har.

Cirka 2 veckor efter operationen brukar stygnen avlägsnas och efter cirka 2 månader brukar ett återbesök ske. Detta återbesök görs där du genomgick protesoperationen. De första veckorna kan vara ganska besvärliga. Om smärtorna hindrar dig från att utföra din rehabilitering är det viktigt att du får hjälp med smärtlindrande medicin.

Varför det är viktigt att träna efter operationen

Det bästa sättet att minska smärtan, både kort och lång sikt, är att fortsätta träna efter operationen. Detta innebär mobilisering och rörelseträning av din led. Det är viktigt att leden inte stelnar till och att man redan i början, när det gäller knät, fokuserar på att få upp en full sträckning. Att bygga upp en god funktion i säte och lårmuskler är av största vikt för ett bra gångmönster och balans både efter en höft- och knäprotesoperation.

I studier har man sett ett gott resultat av tidig styrketräning med hjälp av kroppsvikten. Detta kan med fördel kompletteras med motståndsträning (träning med vikter). Studier visar att personer med knäprotes har cirka 30 procent lägre styrka i den opererade sidans lårmuskulatur 1,5 år efter operation, jämfört med knäfriska individer i samma ålder. Styrkan är nedsatt även i den icke-opererade sidan.

Förväntningar efteråt

En protes kommer aldrig att fungera helt som en normal led. Det kan du läsa mer om i vårt tidigare inlägg. Däremot bör du kunna förvänta dig att ha behov av mindre smärtstillande medicin, kunna cykla och gå i trappor. Om du har opererat ett knä kan du förvänta dig att kunna böja det så pass mycket att du kan sitta i en vanlig stol samt sträcka det fullt. Dessa resultat uppnås hos 90% av patienterna, medan 10% inte är helt tillfredsställda. Cirka 3% rapporterar mer smärtor efter än innan operation. Efter en knäprotesoperation brukar det vara svårt att sitta på knä eller huk. Knät kan vara svullet i 1-2 år efter en operation och därför bör det slutgiltiga resultatet utvärderas därefter.

Hur snabbt du kan återvända till ditt arbete och fritidsaktiviteter beror på vilken typ av arbete och aktivitet. Att cykla, spela golf, tennis och kontrollerad skidåkning är något du i framtiden bör klara av. Man avråder från kontaktsporter såsom fotboll, handboll och karate. När det gäller jogging är själva utförandet ofarligt, men däremot innebär jogging hög belastning. Detta kan slita på protesen och förkorta dess livstid. Om protesen slits ut tidigt kan en andra operation bli aktuellt, vilket är betydligt mer besvärligt än den första operationen. Man brukar därför avråda från jogging.

Behöver du hjälp att träna inför en planerad operation kan du ladda ner appen Joint Academy och påbörja din behandling redan idag. Förutom specialanpassad träning får du även en personlig fysioterapeut som följer upp din behandling.