Maria Blomqvist

Träningens betydelse för hälsan

Uppdaterad: december 10, 2018

Att sunda levnadsvanor och anpassad träning är den bästa behandlingen för de allra flesta med knä och höftledsartros är för de flesta ingen nyhet längre. Men det ger även långt fler positiva hälsoeffekter och kan innebära en ökad förväntad livslängd.

En amerikansk studie jämförde personer som var 50 år och uppåt och som aldrig rökt, druckit större mängder alkohol, haft sunda matvanor och varit fysiskt aktiva, med befolkningen generellt. Det visade sig att de hade en förväntad livslängd som var sju år längre och de fick sex år extra utan funktionsnedsättningar.

Att leva sunt definieras i det här sammanhanget som att vara rökfri, dricka lite eller ingen alkohol, ha en hälsosam vikt och röra på sig. Förutom att det förlänger livet och ger dig ökad livskvalitet i form av en frisk kropp så minskar det även risken för en rad sjukdomar som kan härledas till livsstil som till exempel hjärt och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

Med andra ord, har du utvecklat artros och följer din behandling ger det dig en hel del positiva biverkningar såsom minskad risk att utveckla fler livsstilssjukdomar. Det är också en viktig anledning till att du som har ont måste få tillgång till behandling så snart som möjligt. I längden mår kroppen inte bra av att vara stillasittande, och symtomen från artrosen försvinner inte av sig självt.

Men trots att vi vet att en sund livsstil ger oss flera hälsofördelar är det inte alltid så enkelt. Så att bara veta att motion är bra för vårt välmående räcker inte men att veta hur stor skillnad det gör kan kanske ta dig en bit på vägen. Och räcker det ändå inte så vänta till vårt kommande blogginlägg om belöningar eller titta tillbaka på tidigare inlägg om motivation.

Önskar du komma igång med din behandling eller undrar vad din höft- eller knäsmärta beror på kan du ladda ner Joint Academy, en artrosbehandling i fickformat.