Emelie Blennow

Träningsmotivation och artrosbehandling är två nära vänner

Uppdaterad: maj 8, 2019

Kanske går du Joint Academys behandling, kanske deltar du just nu på en artrosskola på din vårdcentral, eller kanske går du i behandling hos en fysioterapeut och mår mycket bättre än när du började. Vad är då nästa steg? Och behöver du verkligen fortsätta träna om du inte har ont? Eller: har du fortfarande ont och funderar på om det är någon idé att fortsätta träna? I dagens inlägg pratar vi om vikten av träningsmotivation och beteendeförändring.

Vikten av träning vid artros

I Sverige har ungefär var fjärde person över 45 år artros, vilket gör den till den vanligaste kroniska ledsjukdomen. Trots att sjukdomen är kronisk är det långt ifrån alla med artros som upplever förvärrade besvär. Många lever länge med lätta eller måttliga besvär. Det finns dock olika faktorer som kan leda till att de förändringar som redan finns i leden försämras. Två av dessa faktorer, som är väldigt vanliga, är övervikt och muskelsvaghet. För att behålla styrkan i musklerna och samtidigt hålla nere vikten är träning därför ett viktigt verktyg. Hos Joint Academy får du som patient en längre behandling, medan behandlingen i de fysiska artrosskolorna ofta pågår under en begränsad tid. Många av våra patienter vittnar även om att träningsmotivationen ökar när man har möjlighet att följa sin egen utveckling direkt i appen.

Fortsätt läsa om träning vid artros på artros.org.

Kanske har du såpass mycket besvär att du just nu går och väntar på en operation? Att tänka ”jag behöver inte träna jag ska ju ändå operera mig” är fel. Det går att träna med svår artros i knä eller höft med anpassade övningar och studier har visat att även i denna grupp kunde man minska smärtan och förbättra funktionen. Det ser ut också ut att medföra en snabbare rehabilitering efter operation. Försök därför att komma igång med någon lättare form av träning ändå. Även små steg i rätt riktning kan göra stor skillnad!

Träningsmotivation och beteendeförändring

Många känner till nyttan av fysisk aktivitet men är ändå inaktiva. Forskningen som behandlar att gå från att vara fysiskt passiv till att vara aktiv visar att denna process är mer besvärlig än vad man först kan tro. Det är alltså inget konstigt med om du ibland tycker att det är svårt att hitta träningsmotivationen.

Ett antal modeller har använts och används idag för att försöka förstå, förklara och förändra beteenden inom olika hälsorelaterade områden. En av de populäraste och mest använda modellerna för att beskriva och förändra beteende är den transteoretiska modellen. Denna består av flera olika delar. En av delarna kallas för förändringsstadier (stages of change) och innehåller olika stadier utifrån människors benägenhet till förändring, det vill säga var en människa befinner sig i beteendeförändringsprocessen.

träningsmotivation

Du har i och med din behandling övervägt, förberett dig och kommit till handlingssteget. Detta är jättebra och ett stort steg framåt! Men hur kommer du nu vidare till att vidmakthålla ditt nya beteende i det långa loppet? För att ta steget vidare till vidmakthållande har man varit regelbundet fysiskt aktiv längre än sex månader och man har fullt ut tagit till sig ett beteende som numera sker vanemässigt och automatiskt.

Vad man ska tänka på är att processen inte är linjär, utan mer som en spiral. Man kan gå både framåt och bakåt mellan de olika stadierna. Att ha återfall är en naturlig del i processen och ofta behöver man gå igenom både med- och motgångar för att lyckas med en förändring. På samma sätt är träningsmotivation inte något konstant. Det går däremot att lära sig att motivera sig själv till att träna även när det inte kommer naturligt.

Läs mer om motivation i vårt tidigare inlägg.

För att få stöd av en personlig fysioterapeut (sjukgymnast) som peppar dig när det är tungt och gratulerar dig när du uppnår dina mål kan du ladda ner appen Joint Academy. Du får då en personligt anpassad behandling för knä- och höftledsartros.