Maria Blomqvist

Vad är artros, reumatism och artrit?

Uppdaterad: december 28, 2018

Idag, den 12 september är det den internationella reumatikerdagen. Det vill vi självklart uppmärksamma genom att sprida lite kunskap om reumatiska sjukdomar. Hur känner man igen dem, vad är vad och vilka symtom ger de?

Det finns många olika diagnoser som handlar om rörelseorganen och vill du läsa en beskrivning om samtliga kan vi tipsa om reumatikerförbundets hemsida. Men vi får en del frågor om framförallt artros och reumatoid artrit. Nedan reder vi ut begreppen.

Reumatism

Reumatism är ett samlingsnamn för ett flertal diagnoser och sjukdomstillstånd. Reumatiska sjukdomar drabbar leder, muskler och skelett, men även kärl och organ kan angripas. Man delar i huvudsak in reumatiska sjukdomar i fyra grupper: inflammatoriska ledsjukdomar, exempelvis RA, reumatiska systemsjukdomar, rörelseorganens lokala och generella smärttillstånd, exempelvis fibromyalgi, samt degenerativa led- och ryggsjukdomar som exempelvis artros. De sistnämnda är betydligt vanligare än de inflammatoriska.

Artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och uppstår när brosket i lederna håller på att brytas ner. Det orsakar smärta och stelhet i och kring den drabbade leden.

Nedbrytningsprocessen som leder till artros beror ofta på belastningsskada eller ett tidigare ledtrauma. En fysioterapeut behandlar i första hand artros med att utbilda och ett skräddarsytt behandlingsprogram. Artros debuterar oftast i en enskild led. Mer information om artros hittar du här.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är det som i vardagligt tal kallas ledgångsreumatism. Det debuterar ofta i de mindre lederna och beror på inflammation. Lederna svullnar, blir stela och gör ont. Du kan även uppleva trötthet. Oftast har du värk i leder på båda sidor av kroppen. Sjukgymnastik och läkemedel gör att sjukdomen dämpas. Om en läkare misstänker att du har RA bör denne sända dig vidare till en reumatolog.

Artros och artrit kan vara lätta att förväxla. Den gemensamma nämnaren är att det är lederna som drabbas. Skillnaden är att uppkomsten av RA och artros är olika: artros kommer av överbelastning eller felaktig belastning och RA är en inflammatorisk sjukdom. Man kan ha båda diagnoserna men den ena orsakar inte direkt att man får den andra.

Har du artros eller misstänker artros kan du registrera dig på Joint Academy, ett behandlingsprogram handlett av fysioterapeut och som inleds med en konsultation med ortoped. Ladda ned appen här nedanför och kom igång direkt.