Christine Arve

Vad är hälsa enligt WHO och varför är det viktigt?

Uppdaterad: juni 19, 2019

Det finns flera olika sätt att definiera hälsa. Det vanligaste är nog att syfta till fysisk hälsa, men det finns också begrepp som t.ex. social hälsa och psykisk hälsa. Idag ska vi försöka oss på att besvara frågan: vad är hälsa? Till det lägger vi även våra egna tankar och spekulationer och ställer frågan tillbaka: vad är hälsa för dig?

Vad är hälsa enligt WHO?

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. Med denna definition av hälsa räcker det alltså inte att inte vara sjuk – man ska också må bra. WHOs definition av hälsa blir också intressant för att det genast blir svårare att mäta och undersöka personers hälsa, eftersom det handlar om individens upplevelse.

Fysisk hälsa

Fysisk hälsa är ett brett koncept som innefattar många olika faktorer. Allt vi gör med och för våra kroppar spelar roll i hur bra vi mår rent fysiskt. Vad vi äter, hur mycket vi rör på oss, hur bra vi sover, om vi tar några mediciner eller om vi röker/snusar spelar allt en roll i vår fysiska hälsa. Vår fysiska hälsa har sin grund i våra genetiska förutsättningar, men trots det går det att påverka sin egen hälsa i stor utsträckning.

Även om du inte nödvändigtvis tycker om att träna så gör din kropp det. Vi är byggda för fysisk aktivitet. Genom att röra på oss kan vi inte bara bli starkare, utan vi kan bland annat förbättra vårt immunförsvar och stärka hjärta och kärl. När du rör på dig och använder dina muskler så pumpas blodet snabbare genom kroppen. Syret, som färdas med blodet, gör det lättare för din hjärna att koppla ihop saker. Du får därför lättare att fokusera på dagen och somna på kvällen om du är fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet och hälsa är därför inte bara viktigt rent kroppsligt, utan påverkar även ditt psykiska välmående.

Läs mer om fysisk aktivitet på artros.org.

Psykisk och social hälsa

Vår psykiska hälsa är nära sammanlänkad med vår sociala hälsa. Enligt en psykologisk teori om självbestämmande finns det tre inre medfödda behov som påverkar vårt psykologiska välbefinnande. Dessa är kompetens, tillhörighet och autonomi (självbestämmande). När man tittar närmare på dessa ser man att det rör sig om motiv och mål. Vi människor har, enligt denna teori, en vilja att utvecklas. Vi vill vara en del av större sociala sammanhang och samtidigt uppleva frihet i att göra egna val. Detta att tillhöra en gemenskap är viktig för oss alla. Däremot kan vi hitta den på olika platser och den kan se ut på olika sätt.

Förutom genom sociala relationer så innebär social hälsa även en god plats i samhället. Här kan man exempelvis titta på ens privatekonomi och boende. WHO menar därför att arbetet för en ökad folkhälsa bör sträcka sig även utanför hälsosektorn.

Varför är det viktigt att bry sig om sin hälsa?

Både fysisk, psykisk och social hälsa påverkar vårt välbefinnande och vår livslängd. Det är därför värt att informera sig om hur man kan förbättra sin hälsa – både fysiskt och mentalt. Det kan dock vara bra att försöka att inte tänka på hälsa och ohälsa som motpoler. Det är i själva verket naturligt att olika faktorer påverkar år hälsa i olika grad. Allt från stress till en förkylning eller en kronisk sjukdom (t.ex. artros) påverkar vår hälsa, men det betyder inte att vår hälsa har tagits ifrån oss. Istället är den här typen av faktorer anledningar till att vi bör ta hand om vår hälsa. Ju bättre hälsa vi har överlag, desto bättre kan vi försvara oss mot såväl fysiska som psykiska och sociala motgångar.

Läs mer om mental hälsa vid artros i vårt tidigare inlägg.

En viktig del i att öka sitt välbefinnande är självkännedom. Det kan därför vara bra att ägna tid och energi åt att lära känna sig själv. För att göra det kan man försöka hitta mönster i sitt mående. Det kan vara exempelvis vara att man är mer fokuserad på jobbet om man tog en morgonpromenad innan. Eller att man inte är så lättirriterad om man planerar sina måltider så att man inte blir hungrig. Lär du känna dig själv, ditt humör och din kropp så har du betydligt bättre förutsättningar för att öka ditt välmående eftersom du då kan påverka de faktorer som gör att du mår sämre.