Christine Arve

Vad du inte visste om mental hälsa och artros

Uppdaterad: december 10, 2018

Ångest och depression påverkar givetvis livskvaliteten hos vem som helst, men det kan upplevas som svårare om du har både en (kronisk) fysisk och en psykisk diagnos. Om din artros är orsaken till att du inte längre kan utföra aktiviteter som är viktiga för ditt välmående kan det också vara så att detta kan påverka din mentala hälsa även om du inte haft någon diagnos eller problematik sedan tidigare.

Hur mental hälsa påverkar fysisk hälsa

Även om artros är en sjukdom som påverkar brosket i lederna så påverkas ofta också den mentala hälsan. Både ångest och depression är vanligt hos de som drabbas av artros, och de som lider av dessa psykologiska sjukdomar utöver sina ledproblem upplever också mer smärta, besöker sjukvården oftare, tar mer medicin och rapporterar sämre resultat av sin behandling. Därför är det av yttersta vikt att se helheten i livskvaliteten.

Ångest och depression kan påverka din tolerans för smärta, samtidigt som kronisk smärta kan förvärra både ångest och depression. Alltså finns det risk att en ond cirkel skapas. Detta kan påverka sjukdomsförloppet, vilket är varför även den mentala hälsan bör tas med i planeringen av behandlingen.

Rekommenderade behandlingsformer

Behandlingsformer som rekommenderas specifikt till patienter med både artros och problem med ångest och depression är exempelvis musikterapi och yoga – något som du kan göra hemma relativt enkelt. Information anses också mycket viktigt, vilket är varför vi på Joint Academy tillhandahåller lektionsmaterial om olika aspekter som rör artros.

Om du är en av de vars mentala hälsa påverkas negativt av artros behöver du varken känna dig ensam eller svag – det är helt naturligt att vår hjärna står i nära samband med kroppen. Du kan också finna tröst i att den behandling som gör att dina leder mår bättre också ger en positiv effekt på din mentala hälsa. För mer stöd kan du vända dig till primärvården. Var inte rädd att be om hjälp och prata om hur du mår.

För en helhetsbehandling av artros kan du registrera dig för Joint Academy genom att ladda ner appen här nedanför. Du får en diagnos av en ortoped inom 24 timmar varpå du får ett personligt behandlingsprogram och en fysioterapeut som följer din resa mot friskare leder.