Christine Arve

Vad gör en ortoped, och hur kan denne hjälpa till vid artros?

Uppdaterad: januari 4, 2019

Vi på Joint Academy poängterar ofta hur viktigt det är att söka hjälp för ledbesvär. Men det är inte alltid så lätt att veta vem man ska vända sig till. Därför förklarar vi idag vad en ortoped gör och hur de kan hjälpa till vid artros.

Vad gör en ortoped?

En ortoped är en läkare som har specialiserat sig på sjukdomar i rörelseapparaten. Detta innefattar skelett, leder och muskler. Den här typen av specialist behandlar både akuta skador och benbrott såväl som medfödda och förvärvade förändringar, men kan också hjälpa till vid åldersförändringar såsom t.ex. artros. Vi har exempelvis flera ortopeder som jobbar med att ställa diagnoser hos oss på Joint Academy. Du kan läsa en intervju med vår ortoped Christian i ett tidigare inlägg om du vill veta mer om detta.

Ortopedi räknas som en kirurgisk specialitet och det är faktiskt en ortoped som utför protesoperationer vid uttalad artros. En ortoped behöver dock inte vara specialist på varken artros eller protesoperationer. Det finns flera inriktningar inom ortopedi, såsom t.ex. idrottsmedicin, barnortopedi, ryggortopedi, reumatologisk kirurgi och tumörkirurgi. Alla som arbetar inom det här yrket gör därmed olika saker beroende på vad de är subspecialiserade på.

Att få remiss till ortoped vid artros

Om du misstänker att du har artros är det oftast primärvården, det vill säga vårdcentralen, som du får kontakt med först. Här görs en första bedömning av symtom, sjukdomshistoria och fysisk funktion. Här kan grundbehandling i form av anpassad träning påbörjas. För de flesta räcker den här typen av behandling, men för en del blir smärtan och funktionen gradvis försämrad. Då kan det bli aktuellt med protesoperation. I dessa fall får den drabbade en remiss till ortoped för ytterligare bedömning.

Om du har ont i lederna behöver du dock inte remiss för att kontakta en fysioterapeut. Hos fysioterapeuten kan du får hjälp att lägga upp ett personligt träningsprogram som är anpassat till just dina förutsättningar. Detta, i kombination med utbildning om sjukdomen, räcker som behandling för majoriteten av de som drabbas av artros. De allra flesta med artros behöver därmed inte remiss till ortoped eller protesoperation. Mer information om hur det går till och varför det fungerar finns här.

Det är också möjligt att få diagnosen artros via appen Joint Academy. (Här förklarar vi hur det går till.) Ladda ner appen, svara på några frågor om din hälsa och få din diagnos utan långa köer eller väntetider. Om det visar sig att du har höft- eller knäledsartros kan du fortsätta med ett personligt behandlingsprogram. Du kopplas också ihop med en fysioterapeut som stöttar dig genom hela behandlingen.