Avatar for Joint AcademyJoint Academy

Vikten av digital vård – då vi uppmuntras att stanna hemma

Uppdaterad: april 30, 2020

Att vi i nuläget lever i ovissa tider har inte undgått någon. Men bara för att mycket runt omkring oss stannar upp, ska inte din artrosbehandling behöva göra det. Här går vi igenom vad digital vård egentligen innebär och hur du kan komma igång med din artrosbehandling hemifrån – redan idag.

Vad innebär digital vård?

Digital vård kan kort och gott sammanfattas som digitala verktyg som tillhandahåller vårdtjänster och ger tillgång till vård och hälsoinformation – via digital distanskontakt.

Läs mer om hur Vårdgivarguiden beskriver digitala vårdtjänster i tider som dessa 

Passar digital vård för alla sjukdomar?

Svaret är nej – alla sjukdomar lämpar sig inte för behandling online. En del sjukdomstillstånd kräver till exempel provtagning eller fysisk undersökning, och då lämpar sig fysisk vård bättre.

Men – kroniska sjukdomar, såsom artros, passar ofta för denna digitala metod. Då behandling av artros till stor del bygger på utbildning, träning och livsstilsförändringar, blir exempelvis uppföljningen ofta enklare att genomföra digitalt – både för patienten och fysioterapeuten. Anpassade övningar tillsammans med en fysioterapeut är dessutom den grundbehandling som ger mest effektiva resultat, även om ett fåtal fall kräver protesoperation. 

Digital vård

Skillnaden mellan fysisk och digital vård

Den största, och kanske mest uppenbara, skillnaden mellan fysisk och digital vård är att patient och vårdgivare inte möts i samma rum. Men det behöver inte innebära att den personligt mänskliga och genuina kontakten försvinner. Faktum är att i princip alla digitala vårdtjänster erbjuder chatt- eller telefonkontakt med vårdgivaren, vilket innebär att den viktiga, personliga kontakten kan upprätthållas.

En annan stor skillnad på fysisk och digital vård är att man i dessa ovissa tider  – då vi alla uppmanas att stanna hemma så mycket som möjligt – kan påbörja eller fortsätta sin behandling för exempelvis artros. Detta utan att behöva vistas i varken kollektivtrafik, väntrum eller undersökningsrum.

En rad fördelar med digital vård i tider som dessa:

  • Hög tillgänglighet – var du än befinner dig
  • Ökad effektivitet
  • Förebyggande av sjukdom
  • Enklare uppföljning
  • Minskad smittspridning – för dig själv och andra

Så, vad innebär det egentligen att behandla artros hemifrån?

Joint Academy kopplar ihop dig med en personlig fysioterapeut, tillgänglig alla dagar i veckan, och erbjuder en digital artrosbehandling. På så sätt kan du utföra dina övningar var och när det passar dig; vare sig det är i vardagsrummet, trädgården eller under tiden du lagar mat.

Lär dig mer om att behandla artros hemifrån 

Digital vård

Som patient får du alltså:

  • Kontakt med en personlig fysioterapeut
  • Ett individuellt behandlingsprogram innehållande anpassade övningar
  • Utbildning om artros
  • Möjlighet att följa din utveckling
  • Valfrihet i var och när du vill utföra dina övningar

Så kommer du igång: 

Om du är intresserad av att komma igång med behandling för artros i höft- eller knäled redan idag, kan du enkelt ladda ner Joint Academy till din mobiltelefon. Därefter följer du anvisningar för registrering – och sen är du igång!

Ladda ner appen här: