Christine Arve

Vad är egentligen den bästa medicinen mot artros i knät?

Uppdaterad: januari 2, 2019

Artros är en kronisk sjukdom, vilket innebär att den inte går att bota. Med hjälp av livsstilsförändringar och information går det dock att i de allra flesta fall minska symtomen. Men trots att behandlingen till största delen består av träning och kost tar många med artros diverse mediciner mot sina besvär. I det här inlägget förklarar vi därför olika preparats effekter på artros och din hälsa.

Naturläkemedel mot artros

Idag finns många naturläkemedel som sägs hjälpa mot artros – allt från nyponpulver till grönläppad mussla. Inga kvalitativa studier har dock kunnat påvisa någon nämnvärd effekt av något av dessa preparat, vilket också är varför de inte nämns i varken internationella eller nationella riktlinjer. För att läsa mer om naturläkemedel och artros kan du läsa vårt tidigare inlägg.

Dämpa smärtan vid artros med receptfria smärtstillande

Smärtstillande tabletter som tillhör gruppen NSAID kan användas mot artros om smärtan är svår att hantera under kortare stunder, som exempelvis vid vissa aktiviteter eller specifika tidpunkter på dagen. Till den här gruppen räknas läkemedel som Ipren och Naproxen, men även geler som Voltaren.

Det som är viktigt att tänka på vad gäller den här typen av tabletter är att de lätt orsakar skador på olika inre organ om de tas för ofta eller i för höga doser, så använd dem endast som komplement till träning och inte en ersättning för det. Detta är extra viktigt eftersom smärtstillande tabletter bara behandlar symptomen och inte sjukdomen i sig – till skillnad från träning.

Receptbelagda smärtstillande vid artros en dålig idé

I flera länder är det vanligt att få starka receptbelagda smärtstillande utskrivna mot artros. Detta är mycket problematiskt eftersom det dels inte dämpar smärtan mer än de mildare, receptfria varianterna och dels eftersom de lätt blir beroendeframkallande när de tas mot kronisk smärta. Starka smärtstillande används bäst mot akuta skador som läker relativt snabbt eftersom det då finns ett naturligt slutdatum för när medicinerna kan slussas ut. Kronisk smärta, däremot, går inte över, vilket ökar risken för vanebildande.

Den bästa medicinen mot artros i knät

Den behandling som ger bäst resultat för majoriteten av de som drabbats av artros är livsstilsförändringar vad gäller träning och kost i kombination med utbildning om artros och anatomi. Det kan du läsa mer om här.

Misstänker du eller vet om att du har artros i knä eller höft kan du ladda ner appen Joint Academy här nedanför. Vi erbjuder en behandling som är godkänd av Socialstyrelsen.